Specific category icon

Deklaracje

Deklaracja - nieruchomość niemieszkalna
Wymagane dokumenty i załączniki • „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne." - druk...
arrow_right
Deklaracja - nieruchomość mieszkalna wielolokalowa
Wymagane dokumenty i załączniki • "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym...
arrow_right
Deklaracja - nieruchomość mieszkalno-użytkowa
Wymagane dokumenty i załączniki "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,a w...
arrow_right
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Do podpisywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi konieczne jest pełnomocnictwo, z którego jednoznacznie wynika umocowanie do dokonania takiej czynności (...
arrow_right
Deklaracja - dom jednorodzinny
Wymagane dokumenty i załączniki • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym...
arrow_right
Nie znalazłeś informacji?