Specific category icon

Deklaracje

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Do podpisywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi konieczne jest pełnomocnictwo, z którego jednoznacznie wynika umocowanie do dokonania takiej czynności (...
arrow_right
Deklaracja - jak złożyć
Deklaracja D-ZJ (druk D-ZJ wraz z ewentualnymi załącznikami A-ZJ) – dotyczy właścicieli i zarządców domów jednorodzinnych Deklaracja D-ZW (druk D-ZW wraz z ewentualnymi załącznikami A-ZW) - dotyczy...
arrow_right
Nie znalazłeś informacji?