Odbieranie odpadów komunalnych

Wstecz

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

Od 1 stycznia 2019 r. odpady komunalne są odbierane od mieszkańców według następujących zasad (minimalna częstotliwość odbioru):

zabudowa jednorodzinna:

 • papier – co cztery tygodnie,

 • metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie,

 • szkło – co cztery tygodnie,

 • odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące,

 • bio – co tydzień,

 • odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,

 • odpady zmieszane – co dwa tygodnie;

 

zabudowa wielolokalowa:

 • papier – co dwa tygodnie,

 • metale i tworzywa sztuczne – co dwa tygodnie,

 • szkło – co cztery tygodnie,

 • odpady wielkogabarytowe – co cztery tygodnie,

 • bio – co tydzień,

 • odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co tydzień

 • odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu;

 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, gdzie powstają odpady komunalne:

 • papier – co cztery tygodnie,

 • metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie,

 • szkło – co cztery tygodnie,

 • odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące,

 • bio – co tydzień,

 • bio–gastronomia/targowisko – dwa razy w tygodniu,

 • odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,

 • odpady zmieszane – co dwa tygodnie.

 

Podstawa prawna

Uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała nr XXXI/787/2016 z 07-07-2016 wraz z uchwałą nr XXIV/672/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała nr XXIV/672/2019 i uchwałą nr XXV/729/2020 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała nr XXV/729/2020.

 

Tekst uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zawarta jest w § 4. 1. 

 


Nie znalazłeś informacji?