Odbieranie odpadów komunalnych

null Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

Od 29 grudnia 2023 r. odpady komunalne są odbierane od mieszkańców według następujących zasad (minimalna częstotliwość odbioru):

zabudowa jednorodzinna:

 • papier – co cztery tygodnie

 • metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie

 • szkło – co cztery tygodnie

 • odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące

 • bio – co tydzień

 • odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie, w okresie od grudnia do lutego – co cztery tygodnie

 • odpady zmieszane – co dwa tygodnie

 

zabudowa wielolokalowa:

 • papier – co jeden tydzień

 • metale i tworzywa sztuczne – co jeden tydzień

 • szkło – co cztery tygodnie

 • odpady wielkogabarytowe – co cztery tygodnie

 • bio – co tydzień

 • odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co tydzień, w okresie od grudnia do lutego – co cztery tygodnie

 • odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu

 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, gdzie powstają odpady komunalne:

 • papier – co cztery tygodnie

 • metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie

 • szkło – co cztery tygodnie

 • odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące

 • bio – co tydzień

 • bio–gastronomia/targowisko – dwa razy w tygodniu

 • odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie, w okresie od grudnia do lutego – co cztery tygodnie

 • odpady zmieszane – co dwa tygodnie.

 

Nieruchomość mieszana

W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odbieranie odpadów komunalnych następuje z częstotliwością określoną dla rodzaju danej części nieruchomości. 

 

Podstawa prawna

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zawarta jest w § 4. UCHWAŁY Nr XCI/3003/2023 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów.

Nie znalazłeś informacji?