Warszawska Karta Miejska

null Duplikat spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej (WKM)

Krok po kroku

 1. Jeżeli Warszawska Karta Miejska uległa zniszczeniu, zagubieniu, została skradziona lub brak jest możliwości odczytania biletu na kasownikach ZTM, a znajdował się na niej ważny bilet, w pierwszej kolejności zgłoś się do Punktu Obsługi Pasażerów ZTM z dokumentem tożsamości w celu zablokowania karty.
 2. Następnie, wyrób nową WKM, na którą zostanie dokonane przekodowanie niewykorzystanej części biletu. W przypadku, gdy w systemie brak jest informacji o dokonanym zakupie biletu (około 3 dni od dokonanego zakupu biletu) musisz pisemnie zwrócić się do ZTM w celu skorzystania z przysługującego prawa. 
 3. Przy składaniu wniosku okaż do wglądu dokument tożsamości oraz weź aktualne zdjęcie w formacie legitymacyjnym o wymiarach 3,5x4,5 cm. Fotografię potrzebną do karty możesz zrobić telefonem w Punkcie Obsługi Pasażera ZTM lub możesz skorzystać ze zdjęcia zapisanego w telefonie. Zdjęcie zostanie usunięte z systemu po wydaniu karty. 
 4. Po otrzymaniu informacji o wyrobieniu nowej spersonalizowanej WKM, możesz ją odebrać w dowolnym POP ZTM. Przy odbiorze trzeba okazać dokument potwierdzający tożsamość – jest to podstawą do wydania WKM.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

W Punkcie Obsługi Pasażerów (POP) ZTM:

 1. Dokument tożsamości (do wglądu). Jest to podstawą do wydania WKM.
 2. Aktualne zdjęcie w formacie legitymacyjnym o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (wyłącznie gdy wyrabiana jest WKM).

W Wydziale Obsługi Mieszkańców (WOM):

 1. Wypełniony odpowiedni wniosek (wnioski są dostępne w WOM oraz poniżej w sekcji Pliki do pobrania):
  1. indywidualny
  2. indywidualny (obcokrajowcy)
  3. rodzinny
  4. rodzinny (obcokrajowcy)
  5. dla rodzin z trójką dzieci

W przypadku dzieci, które nie posiadają jeszcze spersonalizowanej WKM oraz nie są zameldowane w m.st. Warszawie należy również okazać do wglądu dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (np. akt urodzenia dziecka).

 1. Aktualne zdjęcie w formacie legitymacyjnym o wymiarach 3,5x4,5 cm (wyłącznie gdy wyrabiana jest WKM).
 2. Dokument tożsamości (do wglądu).

Opłaty

 1. Bezpłatnie:
  1. wgranie e-hologramu;
  2. w przypadku zmiany danych osobowych właściciela spersonalizowanej WKM (wymagane jest okazanie poprzedniej WKM);
  3. gdy karta uległa uszkodzeniu nie z winy pasażera; 
  4. po 10 latach od wydania poprzedniej karty.
 2. 14 zł – za wyrobienie duplikatu spersonalizowanej WKM, jeśli poprzednia karta została uszkodzona z winy pasażera, zagubiona lub skradziona. Zapłać w POP ZTM i udaj się wraz z potwierdzeniem opłaty do wyznaczonego WOM po odbiór karty.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy
ul. Grochowska 316/320
03-839 Warszawa

www.wtp.waw.pl

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Jeżeli na poprzedniej karcie znajduje się ważny bilet, należy w pierwszej kolejności zgłosić zablokowanie karty w POP ZTM, a następnie wyrobić nową kartę i zgłosić się do Punktu Obsługi Pasażerów ZTM z wyrobioną kartą i drukiem zablokowania, w celu wgrania utraconego biletu.
 2. W przypadku gdy na poprzedniej WKM był ważny e-hologram wgrywany w POP ZTM lub WOM, będzie on wgrany na nową kartę, zgodnie z datą ważności poprzedniego. Jeśli ważność e-hologramu była ostatnio przedłużana w biletomacie należy pamiętać aby wziąć ze sobą dokument potwierdzający rozliczenie podatku w warszawskim Urzędzie Skarbowym. Sprawdź jak wyrobić Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka lub Kartę młodej warszawianki/ Kartę młodego warszawiaka.
 3. Bilety roczne dla dzieci z rodzin z trójką dzieci w cenie 99 zł/szt. zakupić można tylko w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM.

Podstawa prawna

 1. Uchwała Nr LXVI/1806/2013  Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013 r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób (ze zm.).
 2. Uchwała nr VI/103/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób (ze zm.).
 3. Zarządzenie Nr 57/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji Programu „Warszawska Karta Rodziny” oraz zasad weryfikacji i wydawania potwierdzenia uprawnień do Biletu Warszawiaka, Biletu Młodego Warszawiaka oraz Ulgowego Biletu Warszawiaka (ze zm.)
 4. Uchwała nr LXVI/1807/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.
 5. Uchwała nr LXVI/1808/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu „Warszawska Karta Rodziny” (ze zm.).
 6. Uchwała nr XXVI/858/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie (ze zm.).
 7. Uchwała Nr XLVII/1139/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.
 8. Uchwała nr LXII/2021/2022 Rada m.st. Warszawy z 17 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie

Nie znalazłeś informacji?