Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

null Geoportal „Bliżej Mieszkańca”

Od 11 stycznia 2022 roku klienci MPWiK Warszawa mogą szybciej i łatwiej uzyskać informacje o stołecznej infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej. Mieszkańcy bez konieczności wychodzenia z domu mogą załatwić niezbędne formalności i bezproblemowo przejść przez cały proces przyłączeniowy.

Portal zapewnia dostęp do informacji o infrastrukturze spółki, pozwala na zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, a także na sprawne rozpatrywanie spraw takich jak:

  • opracowanie informacji technicznej,

  • opracowanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan.,

  • uzgodnienie dokumentacji technicznej potrzebnej do procesu przyłączeniowego,

  • zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza,

  • złożenie dowolnej korespondencji.

Za pośrednictwem geoportalu mieszkańcy Warszawy i okolic mogą uzyskać też aktualne informacje o planowych wyłączeniach wody i lokalizacji beczkowozów.

Aktualna mapa zasadnicza, która jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o opracowanie informacji technicznej czy wydanie warunków technicznych przyłączenia, jest automatycznie generowana przez system w momencie składania eWniosku.

Dostęp do portalu „Bliżej Mieszkańca” jest możliwy poprzez stronę internetową MPWiK: blizej-mieszkanca.mpwik.com.pl (otwiera się w nowej karcie). Dotychczasowi użytkownicy eBOK mogą zalogować się do systemu, korzystając z tego samego numeru użytkownika i hasła.

Szczegółowe informacje o portalu oraz jego poszczególnych funkcjach znajdują się w instrukcji, dostępnej na stronie MPWIK Warszawa (otwiera się w nowej karcie).

Nie znalazłeś informacji?