null Handel rolników i ich domowników

12 maja 2022 r. Rada m.st. Warszawy wyznaczyła dodatkowe miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie m.st. Warszawy. Są to: targowisko przy ul. Porajów 1 na Białołęce oraz targowisko przy ul. Krasnobrodzkiej 7 na Targówku. W ten sposób miasto wypełnia zapisy ustawy „o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników” z dnia 29 października 2021 r.

Jednym z wymogów ustawy jest zwolnienie rolników w wyznaczonych dniach z opłaty targowej, a Rada m.st. Warszawy zniosła opłatę targową od 1 stycznia 2016 r. 

Dzięki nowym lokalizacjom okoliczni mieszkańcy będą mieli jeszcze łatwiejszy dostęp do świeżej żywności, produkowanej przez lokalnych rolników bez długich łańcuchów dostaw i pośredników.

 

Targowiska w Warszawie

W Warszawie funkcjonują targowiska, na których sprzedaż prowadzą producenci rolni (np. Wolumen, Ryneczek Poraje, targowisko przy ul. Włościańskiej, czy targowisko na Kole). Chcąc prowadzić sprzedaż na targowisku, także w formie jednorazowej, należy skontaktować się z zarządcą danego targowiska, który poinformuje o wolnych miejscach i warunkach sprzedaży. 

Lista targowisk warszawskich, wraz z wykazem wolnych miejsc na wybranych targowiskach, znajduje się na stronie internetowej https://biznes.um.warszawa.pl/wykazy-miejsc

W Warszawie opłata targowa nie jest pobierana od 1 stycznia 2016 r., została zniesiona uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XVIII/387/2015 z dnia 15 października 2015 r. Opłaty bieżące wynikające z dzierżawy zajmowanego terenu i eksploatacyjne są nadal pobierane.

Nie znalazłeś informacji?