null Handel rolników i ich domowników

12 maja 2022 r. Rada m.st. Warszawy wyznaczyła dodatkowe miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie m.st. Warszawy. Są to:

  • targowisko przy ul. Porajów 1 na Białołęce 

  • targowisko przy ul. Krasnobrodzkiej 7 na Targówku. 

W ten sposób miasto wypełnia zapisy ustawy „o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników” z dnia 29 października 2021 r. Jednym z wymogów ustawy jest zwolnienie rolników w wyznaczonych dniach z opłaty targowej, a Rada m.st. Warszawy zniosła opłatę targową od 1 stycznia 2016 r. 

Podstawa prawna

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXIV/2109/2022 z 12 maja 2022 r. (otwiera nowe okno)

Targowiska w Warszawie

W Warszawie funkcjonują targowiska, na których sprzedaż prowadzą producenci rolni (np. Wolumen, Ryneczek Poraje, targowisko przy ul. Włościańskiej, czy targowisko na Kole). Chcąc prowadzić sprzedaż na targowisku, także w formie jednorazowej, należy skontaktować się z zarządcą danego targowiska, który poinformuje o wolnych miejscach i warunkach sprzedaży. 

Wykaz targowisk

Lista targowisk warszawskich wraz z wykazem wolnych miejsc na wybranych targowiskach, znajduje się na stronie internetowej https://biznes.um.warszawa.pl/wykazy-miejsc (otwiera nowe okno).

Opłata targowa

W Warszawie opłata targowa nie jest pobierana od 1 stycznia 2016 r., została zniesiona uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XVIII/387/2015 z dnia 15 października 2015 r. Opłaty bieżące wynikające z dzierżawy zajmowanego terenu i eksploatacyjne są nadal pobierane.

Nie znalazłeś informacji?