Obiekty i programy sportowo-rekreacyjne

null Jak stworzyć bezpieczny plac zabaw

Rozpoczynając prace nad zagospodarowaniem miejsca przeznaczonego na plac zabaw zbyt często bierze się pod uwagę wyłącznie urządzenia, jakie zostaną tam zainstalowane. Tymczasem najważniejszy jest po prostu dobry pomysł.

Skorzystajmy z tego, co zaoferowała natura: uwzględnijmy w projekcie istniejąca roślinność, ukształtowanie terenu, podłoże. Wszystko to, wraz ze sprzętem, powinno komponować się w jedna całość.

Pamiętajmy, że drzewa, krzewy i rzeźba terenu dają dziecięcej wyobraźni możliwości niejednokrotnie większe, niż huśtawka oraz zjeżdżalnia postawione na pustym placu. Atrakcyjne miejsce to zresztą nie tylko frajda dla dzieci, ale także zachęta dla rodziców, aby dłużej przebywali na placu zabaw, nie tylko zajmując się bawiącymi, ale również sami korzystając z odpoczynku.

Zapoznaj się z różnymi formami placu zabaw, zasadach ich urządzania oraz propozycjami różnych rozwiązań.

Jak stworzyć bezpieczny plac zabaw

Zapoznaj się z poradnikami, w których znajdziesz wszystkie potrzebne informacje.

Naturalne place zabaw i ogrody edukacyjne

Naturalne place zabaw

W poniższej broszurze zostały przedstawione naturalne place zabaw. 

Są to place zbudowane na naturalnym podłożu, z naturalnych elementów zmieniających swoje funkcje pod wpływem dziecięcej pomysłowości, wykorzystujące różnorodny krajobraz. Naturalne place zabaw są obecnie uważane za innowację i zdobywają coraz większą popularność w innych krajach, jednak w istocie odwołują się do tradycyjnych wyobrażeń na temat dziecięcej zabawy.

Naturalny plac zabaw nie wymaga dużych nakładów finansowych, najważniejszą inwestycją jest czas poświęcony na współpracę projektanta, inwestora, zarządcy z szeroką grupą mieszkańców.

Naturalne place zabaw (otwarcie w nowym oknie)

 

Ogrody edukacyjne

W ostatnim czasie następuje renesans ogrodnictwa miejskiego. Na całym świecie powstają ogródki przy instytucjach kulturalnych, szkołach, przedszkolach lub jako odrębne inicjatywy społeczne. Takie ogródki nie tylko dają mieszkańcom miast szansę na kontakt z naturą. Pełnią też funkcje edukacyjne. Są polem do obserwacji przyrody i nauki ogrodnictwa, a w dobie narastających problemów ekologicznych pomagają kształtować właściwe postawy wobec natury. Ponadto wspólne budowanie publicznej przestrzeni zielonej rozwija obywatelską aktywność.

Ogrody edukacyjne (otwarcie w nowym oknie)

Dziennik placu zabaw

Prowadzenie dziennika dla każdego placu zabaw opracowanego na podstawie Polskich Norm zaleca nadzór techniczny, producenci i Prezydent m.st Warszawy. Dziennik usprawnia eksploatację obiektów, ułatwia prowadzenie i dokumentowanie regularnych kontroli dziennych, kontroli funkcjonalnych i corocznej kontroli podstawowej. Dziennik do użytku wyłącznie zgodnie licencją.

Dziennik placu zabaw (otwarcie w nowym oknie)

Tablice informacyjne na placu zabaw

W celu ujednolicenia treści zapisanych w regulaminach placów zabaw oraz łatwego komunikowania zasad korzystania z miejsc zabaw przygotowaliśmy propozycje piktogramów, które zamieszczamy poniżej. Przypominamy o konieczności podawania na tablicach informacyjnych telefonu do osoby odpowiedzialnej za plac zabaw oraz telefonów alarmowych i zachęcamy do korzystania z opracowanych przez nas propozycji.

 

Galeria piktogramów 

Piktogramy wszystkie (otwarcie w nowym oknie)

Plac zabaw dla dzieci (otwarcie w nowym oknie)

Plac zabaw dla dzieci - kolorowy piktogram (otwarcie w nowym oknie)

Dorosłych prosimy o niekorzystanie z urządzeń przeznaczonych dla dzieci (otwarcie w nowym oknie)

Zabawa pod opieka dorosłego (otwarcie w nowym oknie)

Plac zabaw dla dzieci w wieku 0-13 (otwarcie w nowym oknie)

Plac zabaw dla dzieci w wieku 0-7 (otwarcie w nowym oknie)

Plac zabaw dla dzieci w wieku 7-13 (otwarcie w nowym oknie)

Plac zabaw dla dzieci w wieku 0-13 i powyżej (otwarcie w nowym oknie)

Zakaz gry w piłkę (otwarcie w nowym oknie)

Zakaz zaśmiecania terenu (otwarcie w nowym oknie)

Zakaz karmienia ptaków (otwarcie w nowym oknie)

Zakaz niszczenia roślinności (otwarcie w nowym oknie)

Zakaz wchodzenia w szpilkach (otwarcie w nowym oknie)

Zakaz wprowadzania psów (otwarcie w nowym oknie)

Zakaz palenia (otwarcie w nowym oknie)

Zakaz jazdy na rowerze (otwarcie w nowym oknie)

Zakaz picia alkoholu (otwarcie w nowym oknie)

Nie znalazłeś informacji?