Odbieranie odpadów komunalnych

null Metale i tworzywa sztuczne

Grafika frakcja metale i tworzywa sztuczne 


TAK: puste, zgniecione butelki plastikowe, zakrętki od butelek i słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe,
kartony po sokach i mleku (tzw. tetrapaki), zgniecione puszki po napojach i żywności

NIE: zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, puszki i  pojemniki po farbach, butelki po olejach samochodowych,
opakowania po aerozolach, opakowania po olejach silnikowych, zatłuszczony pojemniki po żywności


Pamiętaj!

Puszki, butelki plastikowe kartony i inne możliwe odpady przed ich wyrzuceniem zgnieć lub złóż.

W razie wątpliwości skorzystaj z warszawskiej wyszukiwarki odpadów.

Nie znalazłeś informacji?