Podziały nieruchomości

null Nadanie klauzuli ostateczności na decyzji podziałowej oraz wydanie map z projektowanym podziałem

Krok po kroku

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek.
  2. Dołącz do wniosku niżej wymienione dokumenty.
  3. Wniosek złóż w Biurze Geodezji i Katastru m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców w urzędzie dzielnicy. Wniosek wraz z załącznikami możesz również nadać pocztą na adres: Biuro Geodezji i Katastru m.st. Warszawy, ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa. 

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Decyzja administracyjna w sprawie podziału nieruchomości.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

14 dni.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?