Odbieranie odpadów komunalnych

null Odbiór przeterminowanych leków - informacje dla aptek

Informacje dla aptek

Jak zgłosić chęć zapotrzebowania na pojemnik

Apteka, która wyraża chęć do podstawienia pojemnika na przeterminowane leki, przesyła na adres e-mailowy Biura Gospodarki Odpadami (sekretariat.bgo@um.warszawa.pl) wniosek o wstawienie pojemnika na odpady. Na podstawie e-maila apteka zostaje wpisana na listę punktów, skąd odpady są odbierane przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu. Aktualizacja wykazu aptek oraz podstawianie pojemników odbywa się raz na kwartał.

Od 1 grudnia 2023 r. leki odbiera konsorcjum firm PARTNER Dariusz Apelski Sp. z o.o. i PARTNER Sp. z o.o. Sp. K. Kontakt z firmą jest jedynie mailowy: biuro@partner-apelski.pl.

Zasady odbioru

Firma PARTNER odbiera leki dwa razy w miesiącu z każdej apteki. W sytuacji, gdy apteka zauważy, że nastąpiło nadmierne przepełnienie pojemnika, może dodatkowo dwukrotnie w ciągu miesiąca poprosić o dodatkowy odbiór wysyłając zgłoszeniem mailem (adres jest na pojemniku na leki). PARTNER nie ma obowiązku odpowiedzi na maile, ma natomiast obowiązek odebrać leki w przeciągu trzech dni od zgłoszenia przez aptekę.

Jak apteki mogą zgłaszać problemy

W przypadku, gdy apteka ma zastrzeżenia do wywiązywania się z umowy przez PARTNERA powinna skontaktować się mailowo z koordynatorem BGO (na adres wskazany w umowie). Wszystkie powyższe wytyczne każda z aptek ma zapisane w umowie.

Termometry rtęciowe (bezpiecznie opakowane w szczelnie zamkniętym słoiku lub pojemniku) należy dostarczać do PSZOK-ów lub MPSZOK-ów.

Wykaz aptek

Pytania

Gdzie można oddać stłuczony termometr rtęciowy?

Nieuszkodzone termometry przyjmują PSZOK-i i MPSZOK-i, natomiast termometry stłuczone (bezpiecznie opakowane w szczelnie zamkniętym słoiku lub pojemniku) należy dostarczać do PSZOK-ów.

Gdzie można oddać termometr zaokienny?

Termometr zaokienny można oddać do PSZOK-u lub MPSZOK-u.

Nie znalazłeś informacji?