Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

null Ortofotomapa miasta - zdjęcia lotnicze Warszawy

W dniu 10 maja 2023 r. w serwisie mapa.um.warszawa.pl udostępniona została nowa ortofotomapa Warszawy, która powstała na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych wiosną 2022 r.

Nowa ortofotomapa została opracowana dla całego obszaru miasta – wraz z jego obrzeżami. Obejmuje ona obszar stolicy o łącznej powierzchni ok. 550 km kw. Do przygotowania tak dużej mapy potrzebnych było 27 657 pojedynczych zdjęć lotniczych. Zostały one wykonane z pokładu samolotu Partenavia P-68, który leciał nad Warszawą na wysokości ok. 1600 metrów – ze średnią prędkością około 220 km/h.

Powstała w ten sposób najdokładniejsza mapa „cyfrowa” stolicy. Parametry wykonania zdjęć zostały dobrane w taki sposób, aby pojedynczy piksel ortofotomapy odpowiadał zaledwie 5 cm w terenie.

Zdjęcia zostały zrobione 13 kwietnia oraz 9, 10 i 11 maja 2022 r. Taka rozpiętość terminów wynikała z warunków pogodowych oraz zasad organizacji ruchu lotniczego nad Warszawą.

Serwis mapowy

Ortofotomapę można zobaczyć np. w serwisie "WARSZAWA dzisiaj", po przełączeniu widoku mapy na „zdjęcia” w prawym górnym rogu okna mapy.

Nie znalazłeś informacji?