Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

null Plan Generalny Warszawy z 1956 roku

W nowym serwisie mapowym na mapie historycznej (otwarcie w nowym oknie) został opublikowany Plan Generalny Warszawy zatwierdzony uchwałą Prezydium Rządu PRL z 2 lipca 1956 roku.

Plan został opracowany w Biurze Urbanistycznym Warszawy pod kierownictwem Józefa Sigalina (Naczelnego Architekta Warszawy) i Stanisława Dziewulskiego.

Plan jest dostępny w legendzie, w katalogu "Plany miasta" oraz w serwisie „Historyczna” (otwarcie w nowym oknie) po kliknięciu przycisku zdjęcia w prawym górnym rogu i wybraniu daty 1956.

Nie znalazłeś informacji?