Podatki i opłaty lokalne

null Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Zasady obsługi klienta 

w Centrum Obsługi Podatnika

 1. Obsługa klienta w sprawach dotyczących podatków lokalnych, opłaty skarbowej oraz egzekucji administracyjnej:
  1. bezpośrednia – odwiedź siedzibę COP przy ul. Obozowej 57 w Warszawie. Możesz umówić termin wizyty na stronie rezerwacje.um.warszawa.pl,
  2. telefoniczna – zadzwoń do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 pod numer (22)19115,
  3. samodzielna – skorzystaj z portalu usług miejskich mojaWARSZAWA. Zapraszamy na portal miejskich usług mojaWARSZAWA, moja.warszawa19115.pl
  • Na portalu mojaWARSZAWA przez internet możesz:
   1. wypełnić formularze podatkowe,
   2. zapłacić należności,
   3. złożyć wniosek,
   4. wyszukać w katalogu i skorzystać z wielu innych przygotowanych dla Ciebie usług.
  • [!] Po pierwszym logowaniu na portalu mojaWARSZAWA konieczna jest systemowa aktualizacja danych, które dotyczą Twoich rozliczeń. Może ona potrwać do 24h. Po tym czasie prosimy ponownie zaloguj się na portal. 
 2. Pisma i wnioski możesz składać do Centrum Obsługi Podatnika:
  1. Drogą elektroniczną: 
   1. przez platformę ePUAP,
   2. na adres e-mail Sekretariat.COP@um.warszawa.pl w sprawach, które nie wymagają Twojego podpisu lub podpisu pełnomocnika.
  2. Drogą tradycyjną:
   1. pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
   2. bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnej dzielnicy lub w naszej siedzibie przy ul. Obozowej 57 – I piętro.
 3. Jak otrzymywać korespondencję z Centrum Obsługi Podatnika drogą elektroniczną?
  1. Całą korespondencję możemy wysyłać drogą elektroniczną przez platformę ePUAP. Potrzebujemy do tego formalnej zgody. Przekaż do nas wniosek:
   1. przez platformę ePUAP. Trzeba go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Więcej na temat tych podpisów znajdziesz na portalu Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, www.gov.pl,
   2. lub drogą tradycyjną w wersji papierowej. Wniosek prosimy podpisać osobiście lub może go podpisać pełnomocnik.
  2. W jaki sposób wysłać wniosek przez ePUAP?

Wejdź na platformę ePUAP. Ten link skieruje Cię we właściwe miejsce: 
Załatw w urzędzie: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, Skargi, wnioski, zapytania do urzędu użyj przycisku: Załatw sprawę użyj jednej z dostępnych metod logowania.

 1. Załatwianie spraw przez pełnomocnika

Możesz działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga Twojego osobistego działania. Pełnomocnictwo może być ogólne, szczególne albo do doręczeń.

Krok po kroku

Jak złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN)?

 1. Za pośrednictwem portalu mojaWARSZAWA
  1. Wejdź na portal mojaWARSZAWA. Ten link lub przycisk poniżej skieruje Cię we właściwe miejsce.
  2. Użyj wybranego kreatora formularza podatkowego.
  3. Jeżeli masz profil zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis osobisty:
   1. utwórz konto na portalu,
   2. zaloguj się,
   3. prześlij formularz drogą elektroniczną.
  4. Jeżeli nie masz profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego:
   1. wydrukuj i podpisz formularz,
   2. przekaż formularz drogą tradycyjną (pocztą lub osobiście).

    Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług. 
 2. Drogą tradycyjną (osobiście lub pocztą)
  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij informację (IN) oraz odpowiednie załączniki.
  2. Podpisz informację lub daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji podmiotu.
  3. Dołącz dokument pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu) oraz inne wymagane dokumenty.
  4. Udaj się do dowolnego Wydziału Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy lub Centrum Obsługi Podatnika i złóż dokumenty w kancelarii. Możesz też wysłać je pocztą.
 3. Przez ePUAP
  Wejdź na platformę ePUAP. Ten link skieruje Cię we właściwe miejsce:
  Katalog Spraw: Podatki, opłaty, cła – Podatki ⭢ wybierz: IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Ministerstwo Finansów użyj przycisku: Załatw sprawę użyj jednej z dostępnych metod logowania. Informację podpisz profilem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym.

  Instrukcja do informacji IN-1 pomoże poprawnie wypełnić formularz i załączniki. 
  Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Chcesz zmienić swoje dane w sprawach podatkowych (np. adres do korespondencji)? Złóż do nas formularz aktualizacji danych dla celów podatkowych

lub za pośrednictwem portalu mojaWARSZAWA

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.- formularz aktualizacji danych dla celów podatkowych

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. informacja IN-1,
 2. załącznik ZIN-1 – przedmioty opodatkowania,
 3. załącznik ZIN-2 – zwolnienia od podatku,
 4. załącznik ZIN-3 – dane pozostałych podatników.

Opłaty

 1. Wysokość opłaty 
  1. Stawki podatku od nieruchomości określają uchwały Rady m. st. Warszawy:
   1. uchwała nr XCI/2975/2023 na rok 2024
   2. uchwała nr LXXII/2377/2022 na rok 2023
   3. uchwała nr LVI/1751/2021 na rok 2022
   4. uchwała nr XXXIX/1211/2020 na rok 2021
   5. uchwała nr XXI/537/2019 na rok 2020
   6. uchwała nr LXXIV/2104/2018 na rok 2019
   7. uchwała nr LVI/1393/2017 na rok 2018
   8. uchwała nr XXXVI/891/2016 na rok 2017
   9. uchwała nr XVIII/413/2015 i uchwała nr XXI/510/2015 na rok 2016
  2. Opłata skarbowa wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
 2. Sposób zapłaty:
  1. przelewem na rachunek bankowy w Banku Handlowym S.A., odbiorca: Urząd m.st. Warszawy:
   1. dla podatku od nieruchomości użyj:
    1. indywidualnego numeru rachunku dla rozliczenia Twojego podatku od nieruchomości – znajdziesz go w decyzji, którą od nas otrzymasz
     albo
    2. ogólnego numeru rachunku dla podatków 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144
     W tytule przelewu wpisz: Podatek od nieruchomości za [podaj numer decyzji lub adres nieruchomości].
   2. dla opłaty skarbowej za pełnomocnictwo użyj: numeru rachunku 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070. W tytule przelewu wpisz: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo;
  2. w kasach urzędów dzielnic,
  3. w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, I piętro,
  4. poprzez portal e-usług mojaWARSZAWA, po zalogowaniu się.

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia informacji (IN) i odbioru decyzji:

 1. Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy,
 2. Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, sala obsługi na 1 piętrze,
 3. za pośrednictwem poczty na adres Centrum Obsługi Podatnika, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
 4. miejski portal e-usług mojaWARSZAWA,
 5. platforma ePUAP.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

W przypadku złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych:

 1. Bez zbędnej zwłoki.
 2. Do 1 miesiąca.
 3. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy.

Uwagi

ABC PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH
Kupujesz mieszkanie? Budujesz dom? A może masz mieszkanie, działkę lub garaż? Dowiedz się, kiedy płacisz podatek od nieruchomości.

 1. Za co płacisz?
  Za nieruchomości, czyli za:
  1. grunt (który nie jest gruntem rolnym lub lasem),
  2. budynek (mieszkalny, gospodarczy, garaż) lub jego część,
  3. lokal (mieszkalny, niemieszkalny, użytkowy),
  4. części wspólne dla wszystkich osób w budynku, w którym znajduje się lokal,
  5. budynek (mieszkalny, gospodarczy, garaż) lub jego część zajętą na prowadzenie działalności gospodarczej,
  6. budynki, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Kto płaci?
  1. właściciel lub współwłaściciel,
  2. użytkownik wieczysty,
  3. osoba, która posiada nieruchomość jak właściciel, ale nim nie jest – samoistny posiadacz,
  4. osoba, która posiada nieruchomość państwową lub samorządową jak najemca, dzierżawca, użytkownik lub na innych zasadach – posiadacz zależny.
  [!] Jeżeli współwłaścicielem (współposiadaczem) Twojej nieruchomości jest:

  1. osoba prawna (przykładowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) albo
  2. jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej (przykładowo stowarzyszenie, spółka partnerska),

  płacisz podatek jak osoba prawna. W tym wypadku przejdź do informacji o podatku od nieruchomości osób prawnych.
 3. Co należy zrobić?
  Wypełnij i złóż informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN). Wzory formularzy znajdziesz w sekcji Wymagane dokumenty lub Pliki do pobrania.
 4. Kiedy złożyć informację (IN) albo jej korektę?
  Do 14 dni od dnia, gdy: 
  1. kupiłeś nieruchomość,
  2. zacząłeś z niej korzystać jak właściciel,
  3. zyskałeś prawo użytkowania wieczystego,
  4. zakończyłeś budowę domu,
  5. zakończyłeś jego rozbudowę (na przykład dobudowałeś piętro),
  6. zacząłeś korzystać z domu przed jego wykończeniem,
  7. zająłeś nieruchomość, aby prowadzić w niej działalność gospodarczą,
  8. przestałeś prowadzić działalność gospodarczą w nieruchomości,
  9. zmieniła się wysokość podatku, bo sprzedałeś nieruchomość lub jej część (na przykład grunt).
 5. Kiedy mam obowiązek zapłacić?
  1. Prezydent m.st. Warszawy co roku wyda decyzję, w której ustali wysokość podatku od nieruchomości. Znajdziesz w niej:
   1. kwotę podatku,
   2. terminy jego płatności,
   3. indywidualny numer rachunku bankowego.
  2. Podatek będziesz płacić do czasu, kiedy posiadasz nieruchomość.
  3. Ustalony decyzją podatek na dany rok płacisz w ratach:
   1. do 15 marca – I rata,
   2. do 15 maja – II rata,
   3. do 15 września – III rata,
   4. do 15 listopada – IV rata.
  4. Jeśli podatek jest mniejszy niż 100 zł – płacisz go jednorazowo do 15 marca.
  5. Jeśli dostaniesz decyzję po terminie płatności raty – zapłać ratę w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.
 6. Kiedy nie płacisz?
  Zwolnienia z podatku od nieruchomości określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe. Złóż informację (IN) nawet jeśli korzystasz ze zwolnień lub ulg.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 2. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 3. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 4. Uchwała nr XCI/2975/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 14558).
 5. Uchwała nr LXXII/2377/2022 Rady m.st. Warszawy z 17 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 12165).
 6. Uchwała nr LVI/1751/2021 Rady m.st. Warszawy z 18 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 10076).
 7. Uchwała nr XXXIX/1211/2020 Rady m.st. Warszawy z 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 11547).
 8. Uchwała nr XXI/537/2019 Rady m.st. Warszawy z 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 13137).
 9. Uchwała nr LXXIV/2104/2018 Rady m.st. Warszawy z 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 9420).
 10. Uchwała nr LVI/1393/2017 Rady m.st. Warszawy z 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9653).
 11. Uchwała nr XXXVI/891/2016 Rady m.st. Warszawy z 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 9662).
 12. Uchwała nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 8633).
 13. Uchwała nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 10689).
 14. Uchwała nr XCI/2976/2023 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 14559).
 15. Uchwała nr LXXIII/1974/2018 Rady m.st. Warszawy z 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8818).
 16. Uchwała nr XLVI/1406/2021 Rady m.st. Warszawy z 18 marca 2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r., poz. 2588).
 17. Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LVI/1395/2017 z 19 października 2017 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy wraz z załącznikami oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 roku poz. 9655). 
 18. Uchwała nr LIX/1857/2022 Rady m.st. Warszawy z 20 stycznia 2022 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022, poz. 969).
 19. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1398/2017 z 19 października 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 31 października 2017 r. poz. 9658).
 20. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIII/2750/2006 z 19 października 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 227, poz. 8459).
 21. Uchwała nr LII/1277/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawa z 6 lipca 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowych na rzecz nowej działalności gospodarczej na terenie m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 6082).
 22. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XX/678/2007 z 6 grudnia 2007 roku r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 261, poz. 8514).
 23. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw
 24. Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw
 25. Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach
 26. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa
 27. OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (Monitor Polski z 2023 r. poz. 774).

Nie znalazłeś informacji?