Odbieranie odpadów komunalnych

Wstecz

Pojemniki i worki na odpady komunalne

Worki

Do zbierania odpadów komunalnych stosuje się worki spełniające łącznie następujące warunki:

 1. o pojemności od 60 do 120 litrów;

 2. wykonane z folii polietylowej LDPE lub równoważnego materiału o grubości zapewniającej odporność na rozerwanie, bez dodatku kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska;

 3. odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych;

 4. przezroczyste lub półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości;

 5. w kolorze:

      a) niebieskim - do zbierania odpadów papieru,

      b) żółtym - do zbierania odpadów metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych,

      c) zielonym - do zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła,

      d) brązowym - do zbierania bioodpadów,

      e) szarym - do zbierania odpadów zielonych.

 

Zabudowa jednorodzinna

W zabudowie jednorodzinnej stosuje się pojemnik na odpady zmieszane oraz worki dla frakcji gromadzonych selektywnie.

Podstawa prawna

Uchwała XV/351/2019 z 4 lipca 2019 r. - § 13 ustęp 2 o treści: "Do zbierania na terenie nieruchomości odpadów papieru, odpadów metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, odpadów opakowaniowych ze szkła, odpadów zielonych oraz bioodpadów stosuje się worki".

W przypadku, gdy zgodnie z § 17 ust. 5 dla kilku nieruchomości zlokalizowano jedno miejsce gromadzenia odpadów komunalnych, do zbierania odpadów zmieszanych, odpadów papieru, odpadów metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, odpadów opakowaniowych ze szkła oraz bioodpadów należy stosować pojemniki, o których mowa w § 10 ust. 1, spełniające wymagania określone w § 11.

Pojemniki

Do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości, innych niż nieruchomości określone w ust. 3, stosuje się pojemniki, w tym:

 1. pojemniki dwukołowe o pojemności od 120 litrów i pojemniki czterokołowe o pojemności od 660 litrów, przystosowane, zgodnie z Polską Normą, do grzebieniowych albo obrotowych mechanizmów załadowczych pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych;

 2. kontenery o pojemności od 1100 litrów;

 3. pojemniki podziemne i półpodziemne, o pojemności od 120 litrów, posiadające własny system wyciągania pojemników lub których system opróżniania pozwala na stosowanie dźwigów samochodowych z uniwersalnym pojedynczym zaczepem.

Do zbierania odpadów komunalnych, stosuje się pojemniki oznaczone odpowiednim kolorem oraz odpowiednio oznakowane widocznym napisem określającym ich przeznaczenie:

 1. dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów papieru – kolor niebieski, napis ”Papier”;

 2. dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych - kolor żółty, napis „Metale i tworzywa sztuczne”;

 3. dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła - kolor zielony, napis „Szkło”;

 4. dla pojemników przeznaczonych do zbierania bioodpadów kuchennych, z zastrzeżeniem pkt 5 - kolor brązowy, napis „Bio”;

 5. dla pojemników przeznaczonych do zbierania bioodpadów z gastronomii i targowisk - kolor brązowy, napis „Bio – gastronomia/targowisko”;

 6. dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów zielonych - kolor szary, napis „Odpady zielone”;

 7. dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych - kolor czarny, napis „Odpady zmieszane”;

 8. pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów wielkogabarytowych – kolor dowolnie wybrany za wyjątkiem kolorów określonych w pkt 1-7, napis – „Odpady wielkogabarytowe”.

W przypadku pojemników podziemnych i półpodziemnych wymagania dotyczące oznaczenia pojemników dotyczą ich klap i elementów wrzutowych.

 

Zabudowa wielolokalowa

W zabudowie wielolokalowej do zbierania na terenie nieruchomości odpadów zmieszanych, odpadów papieru, odpadów metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, odpadów opakowaniowych ze szkła oraz bioodpadów stosuje się pojemniki, o których mowa w § 10 ust. 1, spełniające wymagania określone w § 11.

Do zbierania na terenie nieruchomości odpadów zielonych stosuje się pojemniki, o których mowa w § 10 ust. 1, spełniające wymagania określone w § 11 lub worki, spełniające wymagania określone w § 12. 3.

W uzasadnionych przypadkach, takich jak niewielka przestrzeń do ustawienia pojemników na nieruchomościach, w których jest mniej niż 20 lokali mieszkalnych, do zbierania odpadów papieru, odpadów metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów opakowaniowych ze szkła dopuszcza się stosowanie worków, spełniających wymagania określone w § 12.


Nie znalazłeś informacji?