Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

null Postępowanie w przypadku powstania zagrożeń technicznych

Zagrożenie chemiczne

Jeżeli usłyszałeś sygnał ostrzegawczy lub komunikat o zagrożeniu chemicznym

Jeśli jesteś w samochodzie:

 1. zamknij okna, wyłącz nawiew i klimatyzację

 2. jak najszybciej opuść strefę skażenia

 3. słuchaj lokalnego radia.

Jeśli jesteś poza budynkiem:

 1. udaj się do najbliższego budynku

 2. jeśli to możliwe poruszaj się prostopadle do kierunku wiatru

 3. w miarę możliwości chroń drogi oddechowe np. oddychając przez chusteczkę do nosa, ubranie lub inny materiał

 4. zostaw odzież wierzchnią i obuwie przed budynkiem.

Jeśli jesteś w budynku (wewnątrz budynku toksyczne opary mają mniejsze stężenie):

 1. zamknij wszystkie okna i drzwi

 2. wyłącz wentylację i klimatyzację

 3. słuchaj cały czas lokalnego radia lub TV

 4. uszczelnij otwory wokół drzwi i okien

 5. zamknij zasuwy do pieców, kominków

 6. zaklej wszystkie otwory i kanały

 7. gdy miałeś kontakt z niebezpiecznymi substancjami: nie dotykaj ust i oczu, umyj się pod prysznicem, a jeśli to jest niemożliwe umyj pod bieżącą wodą ręce, twarz

 8. jeżeli podejrzewasz, że gaz albo szkodliwe opary dostają się do środka, oddychaj płytko przez wilgotne ubranie lub inny materiał.

Poza budynkiem:

 1. unikaj kontaktu z jakimikolwiek podejrzanymi substancjami i przedmiotami  nie dotykaj i nie wąchaj ich

 2. chroń swoje drogi oddechowe - oddychaj płytko przez ubranie lub inny materiał

 3. staraj się oddalić od niebezpiecznego obszaru najszybciej jak to możliwe.

W budynku:

 1. unikaj kontaktu z jakimikolwiek podejrzanymi substancjami i przedmiotami  nie dotykaj i nie wąchaj ich

 2. zamknij okna

 3. wyłącz wentylatory i klimatyzację

 4. opuść pomieszczenie zamykając za sobą drzwi

 5. chroń swoje drogi oddechowe - oddychaj płytko przez ubranie lub ręcznik

 6. staraj się oddalić od niebezpiecznego obszaru najszybciej jak to możliwe.

Uwaga!

Po przybyciu właściwych służb stosuj się do poleceń prowadzącego akcję ratowniczą!

Zagrożenie radiacyjne

Postępowanie przed wystąpieniem zagrożenia

 1. Nie zbliżaj się do przedmiotów oznaczonych symbolem promieniowania jonizującego.

 2. Materiały radioaktywne są niebezpieczne z powodu szkodliwego oddziaływania niektórych typów promieniowania na komórki ciała.

 3. Im dłużej osoba jest narażona na promieniowanie, tym większe jest zagrożenie.

 4. Nie dotykaj, nie demontuj, nie otwieraj pojemników, w których mogą znajdować się materiały promieniotwórcze lub rozszczepialne (z którymi możesz mieć styczność np. podczas katastrofy drogowej z udziałem pojazdu transportującego materiały promieniotwórcze lub rozszczepialne).

 5. Nie zbliżaj się do materiałów promieniotwórczych lub rozszczepialnych nieznanego pochodzenia (np. porzuconych), nie kupuj ich, nie przechowuj w kieszeniach, biurkach, teczkach itp.

 6. Pamiętaj też o trzech podstawowych zasadach ochrony radiologicznej:

 • im krótszy czas przebywania w pobliżu źródła promieniowania tym mniejsza dawka

 • im dalej od źródła promieniowania tym bezpieczniej, osłona osłabia promieniowanie

W przypadku znalezienia przedmiotu nieznanego pochodzenia oznaczonego symbolem promieniowania jonizującego powiadom:

Służbę Dyżurną Wojewódzkiego Zarządzania Kryzysowego

telefon alarmowy: 987

e-mail: kryzys@mazowieckie.pl

i/lub

Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych państwowej Agencji Atomistyki

tel.: 22 194 30, 22 621 02 56

tel. kom.: 783 920 151

e-mail: cezar@paa.gov.pl

W czasie zagrożenia radiacyjnego

  1. Zachowaj spokój:

 • nie każdy wypadek związany z wydostaniem się substancji promieniotwórczych jest dla ciebie niebezpieczny

 • komunikat o wystąpieniu zagrożenia radiacyjnego (np. z powodu poważnych awarii reaktorów jądrowych w państwach ościennych), będzie podany do publicznej wiadomości.

  2. Nie ufaj plotkom! Nie wpadaj w panikę!

Uważnie i stale słuchaj oficjalnych komunikatów m.in. radiowych i telewizyjnych, zawierających informacje o:

 • zdarzeniu i sytuacji radiacyjnej

 • przewidywanym rozwoju sytuacji

 • skutkach zdarzenia dla ludzi i środowiska

 • sposobie postępowania, w tym możliwych do zastosowania środkach i działaniach dla ochrony zdrowia (takich jak np. podanie preparatów jodu stabilnego).

Postępuj zgodnie z treścią podawanych komunikatów!

W razie zalecenia pozostania w domu:

 • zamknij okna i drzwi

 • wyłącz wentylację, klimatyzację, ogrzewanie nawiewowe itp.

 • zamknij (uszczelnij) zasuwy piecowe i kominowe, zabezpiecz inne otwory w mieszkaniu (budynku)

 • ukryj zwierzęta, inwentarz nakarm przechowywaną w zamknięciu paszą

 • przechowuj żywność w szczelnych pojemnikach lub lodówce, przed schowaniem niezabezpieczoną żywność dokładnie opłucz

 • unikaj spożywania: żywności z twojego ogrodu, warzyw i owoców nieznanego pochodzenia, wody z niepewnych źródeł, mleka od krów i kóz wypasanych na skażonym terenie lub karmionych skażoną paszą i pojonych skażoną wodą

 • pozostań wewnątrz pomieszczeń do czasu odwołania zalecenia przez władze lokalne (służby ratownicze)

 • jeśli musisz wyjść na zewnątrz zakryj nos i usta mokrym ręcznikiem, chusteczką

 • gdy powracasz z zewnątrz do miejsca schronienia: umyj całe ciało (łącznie z włosami), zmień buty i odzież, schowaj rzeczy noszone na zewnątrz do plastikowej torby i szczelnie ją zamknij (dalsze postępowanie zalecą lokalne władze).

Katastrofa budowlana

Postępowanie przed wystąpieniem zagrożenia

 1. W celu zapobiegnięcia ewentualnej katastrofie budowlanej w skutek pożaru lub wybuchu gazu zainstaluj w domu czujki pożarowe oraz czujki (detektory) gazu.

 2. Zadbaj o odpowiednie warunki eksploatacji budynku (nie przeciążaj jego konstrukcji).

Postępowanie podczas katastrofy budowlanej

 1. Niezwłocznie powiadom Straż Pożarną, Policję lub Pogotowie Ratunkowe.

 2. Oddal się jak najszybciej z miejsca zdarzenia, gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji lub wybuchu.

 3. Gdy nie ma groźby pożaru lub wybuchu, udziel pomocy poszkodowanym.

 4. Stosuj się do poleceń służb ratowniczych.

 5. Opuszczając dom lub mieszkanie, jeśli to możliwe:

 • wyłącz instalację gazową, elektryczną, wodociągową

 • zabierz ze sobą ważne dokumenty (w tym dowód tożsamości), żywność, koce, odzież, pieniądze, leki

 • zadbaj o to, aby dom opuścili wszyscy domownicy, pamiętaj o sąsiadach

 •  przy opuszczaniu budynku zachowaj szczególną ostrożność

 • gdy nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi, jeśli to   możliwe, wyjdź przez okno.

   6. Gdy nie masz możliwości opuszczenia domu:

 • wywieś w oknie dobrze widoczną tkaninę, jako znak dla ratowników, że potrzebujesz pomocy.

  7. Gdy jesteś unieruchomiony (przysypany):

 • jeśli masz nieograniczony dostęp do świeżego powietrza  nawołuj pomocy, w innym przypadku przede wszystkim oszczędzaj tlen

 • jeżeli masz telefon komórkowy  użyj go w celu wezwania pomocy

 • stukaj w różne elementy (najlepiej metalowe) dając znać ratownikom o swojej obecności i położeniu

 • zaznaczenie miejsca moczem ułatwi wytropienie cię przez psy ratownicze

 • oszczędzaj siły i zachowaj spokój.

Postępowanie po ustąpieniu zagrożenia

  1. Po opuszczeniu domu (mieszkania):

 • nie utrudniaj pracy ratownikom!

 • powiadom kierującego działaniem ratowniczym (służbie ratowniczej/ ratownikom) o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy zostali jeszcze w pomieszczeniach budynku, oraz o osobach, które aktualnie i na pewno przebywają poza domem (w pracy, szkole itp.)

 • jeśli posiadasz informacje pomocne w akcji ratowniczej, przekaż je niezwłocznie kierującemu działaniem ratowniczym (służbie ratowniczej/ ratownikom)

 • udaj się na wskazane przez służby ratownicze miejsce; nie wracaj na miejsce katastrofy

 • nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku bez zezwolenia inspekcji nadzoru budowlanego, która określi czy takie wejście jest bezpieczne

 • jeżeli doznałeś obrażeń (jesteś ranny), zgłoś się do punktu pomocy medycznej (nie opuszczaj miejsca zdarzenia bez przebadania przez lekarza, ponieważ skutki mogą się ujawnić dopiero po kilku godzinach)

 • zgłoś swoje potrzeby do punktu pomocy społecznej lub władz dzielnicy/ miasta.

  2. Jeśli katastrofie budowlanej towarzyszy pożar postępuj tak, jak w czasie pożaru.

Awaria energetyczna

Postępowanie przed wystąpieniem zagrożenia

 1. W miejscu ustalonym z domownikami przygotuj latarkę oraz zapas baterii.

 2. O ile to możliwie  zaopatrz się w generator prądu oraz niezbędny zapas paliwa.

 3. Jeśli, na co dzień w domu korzystasz z hydroforu w celu dostarczenia wody  utrzymuj na bieżąco zapas wody butelkowanej, szczególnie, jeśli mieszkają z tobą małe dzieci lub/i osoby starsze przyjmujące regularnie lekarstwa.

 4. Jeśli, na co dzień korzystasz z kuchenki elektrycznej do przygotowywania posiłków, rozważ potrzebę posiadania turystycznej kuchenki gazowej na wypadek kilkudniowych zaników energii elektrycznej.

Postępowanie podczas wystąpienia awarii elektrycznej

 1. Sprawdź czy twoi sąsiedzi mają prąd - prądu brakować może jedynie w twoim domu, czego powodem może być awaria bezpiecznika lub przepalenie obwodów elektrycznych. Gdy twoi sąsiedzi również pozbawieni są prądu, zadzwoń do zakładu energetycznego. Jeśli będziesz zmuszony wyjść na zewnątrz, by zbadać sytuację, zabierz ze sobą latarkę i zwracaj uwagę na zerwane druty elektryczne (nie podchodź do nich)  natychmiast zgłoś ten fakt do zakładu energetycznego.

 2.  Do oświetlenia używaj latarek, a także świec i lamp naftowych pamiętając o właściwym korzystaniu z nich, w związku z zagrożeniem pożarowym.

 3. Wyłącz urządzenia w domu  gdy większość z nich (lodówki, termy i bojlery, wentylatory i pompy) pozostaje włączona, mogą spowodować przeciążenie sieci, w momencie przywrócenia dopływu prądu.

 4. Lodówki i zamrażarki powinny być zamknięte tak długo jak to tylko możliwe  jedzenie może być przechowywane dzień lub dwa, gdy drzwiczki są zamknięte (zimą część produktów można przechowywać w odpowiednim pojemniku na zewnątrz, gdy temperatura spada poniżej zera, można zamrozić wodę w pojemnikach na zewnątrz i przynieść do lodówki, by móc trzymać jedzenie w chłodzie); jedz w pierwszej kolejności produkty o krótszym terminie przydatności - w przypadku jakichkolwiek wątpliwości wyrzuć je.

 5. Ostrożnie używaj przenośnych generatorów prądu  mogą one być używane w celu dostarczenia ograniczonej ilości energii w czasie przerw w dopływie; nigdy nie uruchamiaj przenośnych urządzeń w domu lub garażu  mogą wywołać pożar i zaczadzenie; generatory instaluj i eksploatuj zgodnie z instrukcją.

 6. Jeśli wodę uzyskujesz ze studni lub zbiornika, bądź przygotowany na korzystanie z alternatywnych źródeł wody do czasu, gdy przywrócony zostanie dopływ prądu  we wspomnianych zbiornikach wykorzystuje się pompy elektryczne, które nie będą działać bez prądu.

 7. Pamiętaj, urządzenia gazowe mogą nie funkcjonować, gdy nie będzie prądu, ponieważ energia elektryczna może być niezbędna do uruchomienia zapłonu.

 8. Zimą pamiętaj o spuszczeniu wody z instalacji wodnej i centralnego ogrzewania, zabezpiecz pompy, termy, bojlery, odpływy zlewozmywaków i pralek  instalacje z zimną wodą, mogą zamarzać, gdy nie ma prądu; by uniknąć poważnego zalania, gdy wzrasta temperatura, zakręć zawory  nigdy nie włączaj jakiegokolwiek podgrzewacza wody, o ile zbiornik nie jest pełny.

Awaria energetyczna zimą  utrzymywanie ciepła

 1. Wybierz jeden pokój w domu (najlepiej słoneczny)  taki, w którym może mieszkać cała rodzina.

 2. Ubierz się wielowarstwowo, także w swetry i płaszcze przepuszczające powietrze i dłużej zatrzymujące ciepło.

 3. Zachowaj ostrożność, używając zastępczych źródeł ogrzewania takich jak przenośne grzejniki gazowe, piecyki naftowe, kominki itp.; grzejniki nie mogą być umieszczone w pobliżu materiałów łatwopalnych  nie pozostawiaj ich bez nadzoru!

 4. W domach z ogrzewaniem gazowym otwory wentylacyjne oczyszczaj ze śniegu i lodu.

 5. Pamiętaj o regularnych przeglądach urządzeń grzewczych.

Nie znalazłeś informacji?