Specific category icon

Odbieranie odpadów komunalnych

Wstecz

PSZOK, MPSZOK - punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

UWAGA

PSZOK przy ul. Zawodzie 1 tymczasowo nie przyjmuje odpadów zielonych. 

 

Lokalizacje i godziny otwarcia PSZOK

 

PSZOK przy ul. Zawodzie 1 - Wilanów obsługuje P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska, tel. 22 185 52 51, e-mail: pszok@lekaro.pl

Punkt jest czynny w godzinach

od poniedziałku do piątku 14:00 –20:00

w soboty 9:00 – 20:00

(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
 

PSZOK przy ul. Płytowej 1 - Białołęka obsługuje Konsorcjum PARTNER Sp. z o.o. i PARTNER Dariusz Apelski, tel. 22 811 08 53, e-mail. info@partner-apelski.pl

Punkt jest czynny w godzinach: 

od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 20.00

w soboty w godz. 9.00 – 20.00

(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania punktów są zamieszczane na stronie: czysta.um.warszawa.pl

 

Informacje dla mieszkańców:

 • Odpady komunalne można dostarczać do PSZOK samochodami nieprzekraczającymi dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 tony

 • Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach, posiadających oryginalną informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania do PSZOK i MPSZOK

 • Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są luzem. Odpady należy wysypać z worków lub innych opakowaniach do oznaczonego kontenera

 •  Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje ważenia odpadów i identyfikacji ich rodzaju

 •  Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku, wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które zostają umieszczone przez pracownika obsługującego PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu

 

Rodzaje odpadów przyjmowanych przez PSZOK

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • opakowania z tekstyliów (np. worki jutowe);

 • opakowania po olejach, detergentach, środkach ochrony roślin;

 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;

 • zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe;

 • opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów;

 • odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty itp.;

 • szkło (okienne, drzwiowe bezbarwne);

 • lustra;

 • odzież;

 • tekstylia (koce, zasłony, obrusy itp.);

 • rozpuszczalniki;

 • kwasy;

 • alkalia (substancje żrące);

 • odczynniki fotograficzne;

 • środki ochrony roślin;

 • oleje i tłuszcze jadalne;

 • przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych;

 • farby, opakowania po farbach oraz opakowania po farbach zawierające substancje niebezpieczne;

 • kleje, opakowania po klejach zawierające substancje niebezpieczne;

 • tusze, tonery do drukarek;

 • lepiszcze i żywice oraz lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

 • detergenty (w opakowaniu jednostkowym producenta);

 • drewno zawierające substancje niebezpieczne;

 • drewno tj. skrzynki drewniane, deski, itp.;

 • doniczki, wiadra, skrzynki, miski, zabawki, meble ogrodowe itp.;

 • ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki, elementy metalowe itp.;

 • odpady segregowane suche;

 • szkło opakowaniowe;

 • lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe;

 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe;

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, np.: odbiorniki radiowe i TV zawierające lampy rtęciowe, zmywarki, kuchenki gazowe i elektryczne, pralki, odkurzacze, odtwarzacze CD, DVD;

 • akumulatory, baterie;

 • przeterminowane leki;

 • odpady wielkogabarytowe;

 • odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone, np. trawa i liście);

 • inne nie wymienione frakcje odpadów komunalnych zbierane w sposób selektywny.

 

PSZOK nie przyjmuje:

 • niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych;

 • materiałów zawierających azbest;

 • papy;

 • styropianu budowlanego;

 • odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania;

 • odpadów w ilościach i charakterze wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej. 

OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODDAWANIA DO PSZOK/MPSZOK ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ODRĘBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI.

 

MPSZOK-i - mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 

Mobilne punkty to odpowiednio przystosowane samochody. Kursują one dwa razy w tygodniu: w środy i soboty, zatrzymując się w określonych godzinach w wyznaczonych punktach. 

MPSZOK przyjmuje odpady w środy w godzinach od 11.00 do 20.00 oraz w soboty od 9.00 do 19.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wykaz i godziny pracy MPSZOK  znajdują się na stronie
 

MPSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych kłopotliwych:

 • opakowania po olejach, innych niż spożywcze, detergentach, środkach ochrony roślin;

 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;

 • zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe i z gospodarstw domowych;

 • rozpuszczalniki;

 • kwasy;

 • alkalia (substancje żrące);

 • odczynniki fotograficzne;

 • środki ochrony roślin np.: herbicydy, insektycydy;

 • lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe;

 • oleje i tłuszcze jadalne;

 • przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych;

 • farby, opakowania po farbach;

 • tusze, tonery do drukarek;

 • kleje, opakowania po klejach;

 • lepiszcze i żywice;

 • detergenty;

 • baterie, akumulatory;


MPSZOK nie przyjmuje:

 • niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych;

 • materiałów zawierających azbest;

 • odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania;

 • odpadów w ilościach i charakterze wskazujących na to, iż pochodzą z działalności

 • gospodarczej;

 • odpadów remontowo-budowlanych;

 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA DO MPSZOK ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ODRĘBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI.
 

PSZOK-i i MPSZOK-i w warszawskim geoportalu

W serwisie mapowym Warszawy opublikowano dane przestrzenne dotyczące punktów zbierania odpadów komunalnych. Zapraszamy do korzystania z nowego katalogu - Czysta Warszawa. Wybierając odpowiednie warstwy, uzyskać można informacje na temat lokalizacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), mobilnych punktów zbierania odpadów komunalnych (MPSZOK), a także aptek i punktów aptecznych zbierających przeterminowane leki oraz termometry rtęciowe.

 

Pytania

Gdzie można oddać papę?

Papę, styropian, wełnę mineralną należy zutylizować we własnym zakresie. Należy zgłosić się do firmy prywatnej realizującej odbiór tego typu materiałów. 


Nie znalazłeś informacji?