Odbieranie odpadów komunalnych

Wstecz

PSZOK, MPSZOK

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-i) bezpłatnie przyjmują odpady przeznaczone do unieszkodliwienia lub odzysku.


TAK: m.in. zużyte baterie i akumulatory, pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, puszki po farbach, przeterminowane leki, termometry rtęciowe, odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty, opony samochodowe, substancje żrące, zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, np. pralki, telewizory, suszarki, lodówki odpady wielkogabarytowe.

NIE: m. in. odpady inne niż komunalne, w tym np. materiały zawierające azbest, papa i styropian budowlany, odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych, duże kartony.

PSZOK-i przyjmują odpady od poniedziałku do piątku w godzinach: 
od 14:00 do 20:00 oraz w soboty od 9:00 do 20:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Na terenie Warszawy działają dwa punkty PSZOK:

PSZOK przy ul. Płytowej 1 - Białołęka obsługuje konsorcjum firm PARTNER Sp. z o.o. i PARTNER Dariusz Apelski na PARTNER Sp. z o.o. Sp. K. i PARTNER Dariusz Apelski, tel. 22 811 08 53, e-mail: info@partner-apelski.pl

Punkt jest czynny w godzinach: 
od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00
w soboty w godz. 9.00-20.00
(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

PSZOK przy ul. Zawodzie 1 - Wilanów obsługuje P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska, tel. 22 185 52 51, e-mail: pszok@lekaro.pl

Punkt jest czynny w godzinach: 
od poniedziałku do piątku 14:00-20:00
w soboty 9:00-20:00
(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

Więcej informacji o PSZOK-ach i MPSZOK-ach na stronie https://warszawa19115.pl/-/pszok-mpszok-punkty-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalny-1.

W razie wątpliwości skorzystaj z warszawskiej wyszukiwarki odpadów.

Mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (MPSZOK)

MPSZOK-i przyjmują nieodpłatnie dostarczone we własnym zakresie przez mieszkańców m.st. Warszawy selektywnie zebrane odpady komunalne, w tym odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych.


TAK: farby i opakowania po farbach, opakowania po olejach innych niż spożywcze, detergenty i opakowania po detergentach opakowania po środkach ochrony roślin, pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, rozpuszczalniki, lampy fluorescencyjne, świetlówki lampy energooszczędne, termometry rtęciowe, tusze, tonery do drukarek, kleje, opakowania po klejach, baterie i akumulatory oleje i tłuszcze jadalne, mały zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny (nie większy niż 25cm np.: czajniki, suszarki, głośniki)

NIE: odpady remontowo-budowlane, duży zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, leki

Zgodnie z harmonogramem, MPSZOK-i przyjmuje odpady w środy w godzinach od 11:00 do 18:30 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 17:30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w trakcie 1,5 godzinnego postoju w 40 lokalizacjach.

Więcej informacji o PSZOK-ach i MPSZOK-ach na stronie https://warszawa19115.pl/-/pszok-mpszok-punkty-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalny-1

Wykaz lokalizacji punktów zbierania odpadów komunalnych problematycznych MPSZOK dostępny jest tutaj. 

W razie wątpliwości skorzystaj z warszawskiej wyszukiwarki odpadów.


Nie znalazłeś informacji?