Odbieranie odpadów komunalnych

null Bio

Gr 

 

TAK: odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe, resztki jedzenia bez mięsa, bez kości, bez tłuszczów zwierzęcych

NIE: resztki mięsne, kości oraz tłuszcze zwierzęce, olej jadalny, ziemia i kamienie, odchody zwierząt

 

Pamiętaj! 

Bioodpady stanowiące odpady komunalne umieszcza się w przeznaczonych na te odpady pojemnikach, luzem lub w certyfikowanych workach kompostowalnych oznaczonych odpowiednim symbolem (§ 19 pkt 3) [1].

Pamiętaj, że chodzi o bioodpady pochodzące z gospodarstw domowych.
Sery, jogurty, masła i inne wyroby mleczne są produktem odzwierzęcym i nie wyrzucamy ich do odpadów BIO! Tak samo żywności, w której skład wchodzi jakikolwiek produkt pochodzenia zwierzęcego. Wyjątkiem są skorupki jajek!

W razie wątpliwości skorzystaj z warszawskiej wyszukiwarki odpadów.

[1] Uchwała nr LXV/2148/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 9 czerwca 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy (DZ. URZ. WOJ. 2022.6598) 

Nie znalazłeś informacji?