null Warszawska pomoc osłonowa

Informacje o programie osłonowym obowiązującym od stycznia 2022 r.

Warszawska Pomoc Osłonowa obowiązuje od stycznia 2022 r. Jeśli chcesz ubiegać się o pomoc osłonową, zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz i złóż wniosek (nie ma formalnego wzoru wniosku). 

Kto może ubiegać się o o pomoc osłonową?

O pomoc osłonową mogą ubiegać się osoby, prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, których dochód nie przekracza 1940 zł netto miesięcznie. Wysokość zasiłku celowego będzie wynosić minimum 50% ponoszonych miesięcznych kosztów opłat za odpady komunalne.

Wsparcie możesz otrzymać w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr LVII/1810/2021 z 09/12/2021

Zarządzenie nr 24/2022 z 10/01/2022

Informacje archiwalne

Program osłonowy dla rodzin wielodzietnych, który obowiązywał do 31 stycznia 2021 r.

Chroniąc rodziny wieloosobowe, m.st. Warszawa wprowadziło program osłonowy dla rodzin wielodzietnych, kwalifikujących się do Karty Dużej Rodziny. Mieszkańcy, którzy są w trudnej sytuacji finansowej otrzymają od miasta zasiłek celowy, pokrywający nawet połowę opłaty za śmieci. Kryterium dochodowe programu wynosi 1848 zł netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym.

Zasiłek celowy jest przyznawany decyzją administracyjną od miesiąca, w którym złożono wniosek z tym, że może uwzględniać bieżące koszty utrzymania budynku/ lokalu mieszkalnego ponoszone za okres co najmniej dwóch miesięcy. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Podstawa prawna – Zarządzenie nr 397/2021 z 17-03-2021

Nie znalazłeś informacji?