null Warszawska pomoc osłonowa

Informacje o programie osłonowym obowiązującym od stycznia 2022 r.

Warszawska Pomoc Osłonowa obowiązuje od stycznia 2022 r. Jeśli chcesz ubiegać się o pomoc osłonową, zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz i złóż wniosek (nie ma formalnego wzoru wniosku). 

Kto może ubiegać się o pomoc osłonową?

Osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, których miesięczny dochód nie przekracza 1940 zł netto. Wysokość zasiłku celowego będzie wynosić minimum 50% ponoszonych miesięcznych kosztów opłat za odpady komunalne.

Wsparcie możesz otrzymać w formie zasiłku celowego na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr LVII/1810/2021 z 09/12/2021

Zarządzenie nr 24/2022 z 10/01/2022

Informacje archiwalne

Program osłonowy dla rodzin wielodzietnych, który obowiązywał do 31 stycznia 2021 r.

Chroniąc rodziny wieloosobowe, m.st. Warszawa wprowadziło program osłonowy dla rodzin wielodzietnych, kwalifikujących się do Karty Dużej Rodziny. Mieszkańcy w trudnej sytuacji finansowej otrzymywali od miasta zasiłek celowy, pokrywający nawet połowę opłaty za śmieci. Kryterium dochodowe programu wynosiło 1848 zł netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym.

Zasiłek celowy był przyznawany decyzją administracyjną od miesiąca, w którym złożono wniosek z tym, że mógł uwzględniać bieżące koszty utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego ponoszone za okres co najmniej dwóch miesięcy. Każdy wniosek był rozpatrywany indywidualnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Podstawa prawna – Zarządzenie nr 397/2021 z 17-03-2021

Ośrodki Pomocy Społecznej

Nie znalazłeś informacji?