Odbieranie odpadów komunalnych

null Uliczne kosze do segregacji na Pradze-Południe

Od 2021 roku na Pradze-Południe można segregować śmieci także podczas spacerów. Zarząd Oczyszczania Miasta ustawił kosze na chodnikach.

Pojemniki do segregacji zostały ustawione w ramach realizacji pomysłu z budżetu obywatelskiego. Projekt obejmował teren Pragi-Południe, dlatego kosze pojawiły się właśnie w tej dzielnicy. Konkretne lokalizacje, wybrane wraz z pomysłodawczynią, to miejsca, gdzie przemieszcza się najwięcej pieszych i gdzie ekipy porządkowe mogą bez problemu podjechać i opróżnić pojemniki.

W każdej z 20 lokalizacji są cztery pojemniki – na szkło, papier, metal i plastik oraz bioodpady. Pozostałe śmieci można wyrzucać do ulicznych betonowych koszy na śmieci, które są przeznaczone na odpady zmieszane.

Nowe ekopojemniki są odpowiednio oznakowane, zarówno kolorem właściwym dla danego rodzaju odpadów, jak i odpowiednim obrazkiem i napisem. Wszystkie są wyposażone w daszek, który ogranicza możliwość wyciągania odpadów przez ptaki.

Wzór nowych koszy do segregacji został zaakceptowany przez miejskie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, a ich funkcjonalność była testowana przez mieszkańców na pl. Konstytucji.

Lokalizacje koszy

  1. skrzyżowanie ul. Targowej z al. Zieleniecką

  2. rondo Waszyngtona – po stronie Stadionu Narodowego

  3. rondo Waszyngtona – u wylotu ul. Francuskiej

  4. skrzyżowanie al. Waszyngtona z Międzynarodową – przy salonie samochodowym

  5. skrzyżowanie al. Waszyngtona z ul. Grenadierów

  6. rondo Wiatraczna – u wylotu al. Waszyngtona

  7. rondo Wiatraczna – od strony centrum handlowego

  8. rondo Mościckiego

  9. ul. Grochowska przy Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe

  10. skrzyżowanie ul. Grochowskiej z ul. Podskarbińską

  11. pl. Szembeka od strony skrzyżowania ul. Grochowskiej z ul. Chłopickiego

  12. skrzyżowanie ul. Grochowskiej z ul. Jubilerską od strony ul. Olszynki Grochowskiej

  13. skrzyżowanie al. Stanów Zjednoczonych z ul. Saską

  14. skrzyżowanie ul. Ostrobramskiej i ul. Zamienieckiej

  15. skrzyżowanie ul. Łukowskiej i Zamienieckiej

  16. skrzyżowanie ul. Łukowskiej i ul. Rodziewiczówny po stronie pętli

  17. skrzyżowanie ul. Grochowskiej i ul. Międzynarodowej

  18. skrzyżowanie ul. Międzynarodowej z ul. Zwycięzców

  19. skrzyżowanie al. Waszyngtona i ul. Kinowej

  20. skrzyżowanie al. Stanów Zjednoczonych i ul. Grenadierów

Lokalizacje koszy można również zobaczyć na mapie

Nie znalazłeś informacji?