Specific category icon

Dokumenty i postępowanie z dokumentami

Wstecz

Archiwum Państwowe w Warszawie

Archiwa państwowe przechowują dokumenty o trwałej wartości historycznej i badawczej (kat. A), w przeciwieństwie do akt, których wartość badawcza jest znikoma lub żadna, a użyteczność praktyczna przemijająca (kat. B). Akta zakwalifikowane do kategorii B, po upływie terminu ich przechowywania, są przekazywane na przemiał (brakowanie).
Do kat. A zaliczane są m.in. zbiory kartograficzne złożone z planów i map, akta władz naczelnych i urzędów centralnych, akta organizacji i instytucji społecznych, finansowych i spółdzielczych. Gromadzone są również akta metrykalne i stanu cywilnego różnych wyznań (Uwaga! Akt metrykalnych z ostatnich 100 lat należy szukać we właściwych terytorialnie urzędach stanu cywilnego), akta szkół i instytucji oświatowych, akta sądowe, notarialne i hipoteczne, a także prywatne zbiory i kolekcje.

Kontakt

Archiwum Państwowe w Warszawie

ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa

Telefon centrala: 22 635 92 42, 22 635 92 43

Archiwum Państwowe w Warszawie

 

Pytania

Czy można odnaleźć dokumenty archiwalne dotyczące uchwał Prezydium Rady Narodowej z 1963 r., w Archiwum Państwowym w Warszawie?

Tak, w zasobach znajdują się takie dokumenty.


Nie znalazłeś informacji?