• Karta Polaka

    Informacja dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej i zamierzających złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego. Z dniem 1 stycznia 2017r....

    Czytaj więcej o: Karta Polaka
  • Warszawskie Centrum Wielokulturowe

    Misją Centrum jest promowanie postaw tolerancji, godnego traktowania, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich; a także promowanie wizerunku Warszawy jako metropolii różnorodnej i otwartej dla wszystkich.

    Czytaj więcej o: Warszawskie Centrum Wielokulturowe

Nie znalazłeś informacji?