Cudzoziemcy

Karta Polaka
Informacja dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej i zamierzających złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego. Z dniem 1 stycznia 2017r....
arrow_right
Warszawskie Centrum Wielokulturowe
Misją Centrum jest promowanie postaw tolerancji, godnego traktowania, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich; a także promowanie wizerunku Warszawy jako metropolii różnorodnej i otwartej dla wszystkich.
arrow_right
Nie znalazłeś informacji?