• Świadczenia rodzinne dla cudzoziemców

  Dostęp do świadczeń na niepełnosprawne dziecko - opiekuńczych (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne), rodzinnych, wychowawczych, oraz świadczenia dobry start przysługuje wszystkim...

  Czytaj więcej o: Świadczenia rodzinne dla cudzoziemców
 • Warszawskie Centrum Wielokulturowe

  Misją Centrum jest promowanie postaw tolerancji, godnego traktowania, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich; a także promowanie wizerunku Warszawy jako metropolii różnorodnej i otwartej dla wszystkich.

  Czytaj więcej o: Warszawskie Centrum Wielokulturowe
 • Karta Polaka

  Informacja dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej i zamierzających złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego. Z dniem 1 stycznia 2017r....

  Czytaj więcej o: Karta Polaka

Nie znalazłeś informacji?