• Informator dla osób z Białorusi

  W naszym mieście możesz uzyskać informacje i wsparcie w adaptacji. Szczegółowe informacje znajdują się w informatorze.

  Czytaj więcej o: Informator dla osób z Białorusi
 • Świadczenia rodzinne dla cudzoziemców

  Dostęp do świadczeń na niepełnosprawne dziecko - opiekuńczych (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne), rodzinnych, wychowawczych, oraz świadczenia dobry start przysługuje wszystkim...

  Czytaj więcej o: Świadczenia rodzinne dla cudzoziemców
 • Warszawskie Centrum Wielokulturowe

  Centrum Wielokulturowe ul. Jagiellońska 54 03-463 Warszawa tel. +48 22 648 11 11 e-mail: centrum@cww.waw.pl W Centrum prowadzone są działania edukacyjne, kulturalne oraz wspierające integrację,...

  Czytaj więcej o: Warszawskie Centrum Wielokulturowe
 • Karta Polaka - świadczenie pieniężne

  Posiadacz Karty Polaka ma prawo do otrzymania świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie utrzymania w Polsce w przypadku złożenia wniosku o pobyt stały do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. ...

  Czytaj więcej o: Karta Polaka - świadczenie pieniężne

Nie znalazłeś informacji?