Dowody osobiste

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wymiana dowodu osobistego - przez internet.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy - przez internet.
Sprawdź jak załatwić sprawę
arrow_right
Ewidencja ludności i dowody osobiste - FAQ najczęściej zadawane pytania
Informacje dla mieszkańców.
arrow_right
e-dowód
E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną, który jest wydawany od 4 marca 2019 roku.
arrow_right
Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy - w urzędzie.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydanie dowodu osobistego - udogodnienia dla osób mających problem z poruszaniem się
Osoby niepełnosprawne lub mające poważne problemy z poruszaniem się mogą złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego bez wychodzenia z domu.
arrow_right
Wymiana dowodu osobistego - w urzędzie.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Nie znalazłeś informacji?