Wydawanie zaświadczeń i udostępnienie danych z rejestrów

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)
Rejestr Danych Kontaktowych osób fizycznych to baza, dzięki której administracja publiczna ma dostęp do Twoich aktualnych danych kontaktowych. Rejestr prowadzi Ministerstwo Cyfryzacji. Dane...
arrow_right
Przekazanie/aktualizacja/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych osób fizycznych.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców m.st. Warszawy.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydanie pełnego odpisu przetworzonych danych osobowych z rejestru mieszkańców m.st. Warszawy.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, Rejestru Dowodów Osobistych.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Nie znalazłeś informacji?