Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska

null Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Krok po kroku

Obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r. dotyczy właścicieli lub zarządców budynków lub lokali, które posiadają źródło ciepła/spalania paliw o mocy nominalnej do 1 MW.

 1. PRZEZ INTERNET 

Deklarację możesz złożyć w formie elektronicznej na stronie GUNB: ceeb.gov.pl. Żeby to zrobić musisz posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty.

 1. W URZĘDZIE 
 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij właściwą deklarację (do pobrania w sekcji Pliki do pobrania).
 2. Podpisz wypełniony dokument.
 3. Udaj się do urzędu dzielnicy właściwego ze względu na lokalizacją budynku lub wyślij deklarację pocztą.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Deklaracja dotycząca źródel ciepła i spalania paliw:

 1. Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
 2. Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

 1. Strona Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: ceeb.gov.pl
 2. Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy, właściwy ze względu na lokalizację budynku.
 3. Pocztą na adres urzędu dzielnicy, właściwego ze względu na lokalizację budynku.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Termin na złożenie deklaracji od 1 lipca 2021 r.:

 1. 14 dni od daty uruchomienia nowego źródła ciepła/spalania paliw – dla nowopowstałych budynków;
 2. 12 miesięcy – dla budynków, które już istnieją.

Więcej informacji na stronie GUNB.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?