Specific category icon

Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

Zarządzenie zakazujące stosowania dmuchaw na terenach m.st. Warszawy
W dniu 5 marca 2020 roku weszło w życie Zarządzenie nr 333/2020 Prezydenta m.st Warszawy w sprawie zakazu stosowania dmuchaw na terenach m.st. Warszawy.
arrow_right
Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy
Celem programu jest zrównoważony rozwój Warszawy z zachowaniem istotnych walorów przyrodniczych, poprawą stanu środowiska i ładu przestrzennego.
arrow_right
Chodniki antysmogowe
Jedną z innowacji ograniczających zanieczyszczenie powietrza są chodniki pochłaniające szkodliwe związki, m.in. dwutlenek azotu. Wartość budowy nowych trotuarów to ponad 5 mln zł, a prace wykona...
arrow_right
Warszawski Indeks Powietrza
Warszawski Indeks Powietrza (WIP) jest wskaźnikiem wyrażającym przybliżony stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w czterostopniowej skali wraz z zaleceniami dla mieszkańców.
arrow_right
Mapa akustyczna m.st. Warszawy
Mapa akustyczna stanowi podstawowe źródło danych wykorzystywanych dla celów: informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem; opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska;...
arrow_right
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Rejestracja zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie m.st. Warszawy w zakresie: - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, - prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, - prowadzenia grzebowisk, - prowadzenia spalarni zwłok
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
— 9 Pozycje na Stronę
Wyświetlanie 1 - 9 z 12 rezultatów.
Nie znalazłeś informacji?