Przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest

Mieszkańcu, co powinieneś zrobić w przypadku stwierdzenia obecności azbestu?
Dokonaj oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest w celu ustalenia stopnia pilności ich wymiany, wypełniając formularz pn. „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów...
arrow_right
Przyjmowanie informacji o usuniętych wyrobach zawierających azbest od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Przyjmowanie informacji o wykorzystywaniu wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Nie znalazłeś informacji?