Przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest