Zadania z zakresu prawa wodnego

Cieki wodne i kanały
Od 1 lipca 2017 roku cieki wodne i kanały, które utraciły charakter urządzeń melioracyjnych, zyskały nowego opiekuna - Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Dobiega końca postępowanie przetargowe na...
arrow_right
Wydawanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Nie znalazłeś informacji?