Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

null City lab - miejski eksperyment energetyczny

W ramach projektu SONNET w stolicy został przeprowadzony eksperyment miejski City Lab, którego celem było poszukiwanie sposobów na zmniejszenie zużycia energii w codziennym życiu. W eksperymencie wzięło udział kilkanaście warszawskich gospodarstw domowych, w których mierzone było bieżące zużycie energii i czynniki wpływające na klimat pomieszczeń – stężenie dwutlenku węgla, wilgotność i temperatura.

W kolejnym etapie uczestnicy otrzymywali zalecenia dotyczące mniejszego zużycia energii, a w ostatniej fazie zespół naukowy opracował zebrane dane, przedstawił wnioski i rozwiązania.

Cały eksperyment pozwolił uzyskać wiedzę, jak zużywać mniej energii w domach poprzez eliminowanie nieefektywnych energetycznie zachowań.

Cel i przebieg projektu

Celem projektu jest włączenie mieszkańców w kreowanie innowacji energetycznych. Eksperyment polega na mierzeniu zużycia energii i warunków panujących w pomieszczeniach w dwunastu gospodarstwach domowych na terenie Warszawy. 

W pierwszej fazie projektu u mieszkańców została zainstalowana aparatura, która mierzyła zużycie energii oraz czynniki wpływające na klimat pomieszczeń – stężenie dwutlenku węgla, wilgotność i temperaturę.

Na kolejnym etapie uczestnicy eksperymentu otrzymali zalecenia dotyczące mniejszego zużycia energii.

Ostatnia faza projektu polegała na pracy analitycznej – zespół naukowy opracował zebrane dane i przedstawił wypracowane wnioski i rozwiązania.

Dzięki danym i wszystkim innym informacjom, które zebrano podczas eksperymentu, dowiedzieliśmy się jak zużywać mniej energii w naszych domach w skali całego miasta.

Warszawa zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej w 2050 roku, a efektywność energetyczna jest absolutnie kluczowa dla obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Właśnie dlatego wspólnie z mieszkańcami pracujemy nad tym jak lepiej wykorzystywać energię w mieście. W 2020 roku przeprowadziliśmy Warszawski Panel Klimatyczny, który skupiał się na temacie efektywności energetycznej. Projekt SONNET jest kolejnym krokiem na drodze do zmniejszenia zużycia energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych przez Warszawę.

Projekt SONNET

Eksperyment miejski City Lab prowadzony jest w ramach międzynarodowego projektu SONNET. Eksperyment jest realizowany przez m.st. Warszawę we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego (partner naukowy) i firmą Naatu Operator (wykonawca). Jego celem jest poszukiwanie i wspieranie społecznych innowacji w korzystaniu z energii. Projekt „SONNET - Innowacje społeczna w transformacji energetycznej” otrzymał dofinansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji  „Horyzont 2020” na podstawie umowy nr 837498.

Nie znalazłeś informacji?