Wstecz

Dotacje dla rodzinnych ogródków działkowych

Rodzinne ogródki działkowe (ROD) położone na terenie Warszawy mogą otrzymać pieniądze na ich rozbudowę i modernizację. Trwa nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy. Nabór wniosków odbywa się do wyczerpania środków finansowych, nie później niż do 28.02.2022 r.

O dotację mogą się ubiegać Stowarzyszenia Ogrodowe. Każde może złożyć maksymalnie jeden wniosek o przyznanie dotacji celowej. W przypadku, gdy Stowarzyszenie Ogrodowe prowadzi więcej niż jeden ROD dopuszczalne jest złożenie maksymalnie po jednym wniosku o przyznanie dotacji celowej na każdy ROD.

Budżet na realizację zadania wynosi 1 000 000 zł. Pieniądze mogą być przeznaczone na jedno przedsięwzięcie. Działkowcy starają się o środki na budowę, przebudowę czy modernizację infrastruktury ogrodowej, np. dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni. Kupowane są również do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek. Dotacja może być także przeznaczona na ulepszenie ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia.

Warszawa wspiera rodzinne ogrody działkowe w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2022.

Szczegóły naboru są dostępne na stronie internetowej.


Nie znalazłeś informacji?