null Kampania „ZOOstaw, NIE porywaj!

Kampania „ZOOstaw, nie porywaj!” to wspólna akcja warszawskiego ZOO, Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”, Lasów Miejskich i Straży Miejskiej m.st. Warszawy. 

Cel kampanii

Celem kampanii jest uświadamianie ludziom jak i kiedy pomagać dzikim zwierzętom. Często zdarza się tak, że nasza pomoc może mieć negatywne konsekwencje. Kierowani odruchem serca nieświadomie zabieramy młode zwierzęta rodzicom, pozbawiając je tym samym szansy na prawidłowy rozwój. Ogromna część zwierząt (zarówno ptaków, jak i ssaków) przywożonych przez Ekopatrol Straży Miejskiej do „Ptasiego Azylu” przy Warszawskim ZOO, a także do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich, trafia tam niepotrzebnie.

Jak pomagać

Bohaterami kampanii „ZOOstaw, NIE porywaj!” są kos Wars i sarenka Sawa. To przedstawiciele gatunków, które najczęściej trafiają do Ptasiego Azylu i Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich. 

Więcej informacji

Znajdziesz na stronach:

Nie znalazłeś informacji?