null Karta Polaka - świadczenie pieniężne

Posiadacz Karty Polaka ma prawo do otrzymania świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie utrzymania w Polsce w przypadku złożenia wniosku o pobyt stały do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Świadczenie pieniężne dla osób posiadajacych Kartę Polaka (otwarcie w nowym oknie)

Wypłata świadczenia

Wypłata wskazanego świadczenia pieniężnego realizowana jest przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych na podstawie prawomocnej decyzji wydanej przez właściwego wojewodę.

Wypłata możliwa jest w jednej z dwóch form:

  1. przelewem na rachunek bankowy,

  2. odbiór osobisty w kasie Urzędu.

Świadczenie pieniężne wypłacane przelewem na rachunek bankowy możliwe jest wyłącznie na podstawie złożonego listownie lub osobiście oświadczenia.

W przypadku wyboru odbioru osobistego świadczenia w kasie urzędu należy skontaktować się z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, tel. 22 443 14 40.

Nie znalazłeś informacji?