null Komunikat dotyczący zachorowań u psów

UWAGA MIESZKAŃCY!

W ostatnim czasie zaobserwowano wśród psów w Warszawie zwiększoną liczbę zachorowań z objawami m.in. niewydolności nerek, wątroby, żółtaczką. Niektóre z nich zakończyły się śmiercią zwierząt. Objawy choroby oraz pora roku wskazują na zakażenia krętkami (bakteriami) z rodzaju Leptospira, co zostało potwierdzone u części chorych zwierząt w przynajmniej jednej z warszawskich lecznic weterynaryjnych. Leptospiroza jest chorobą odzwierzęcą – może stanowić zagrożenie także dla ludzi.

Poniżej kilka informacji, które pozwolą uchronić siebie i swoje zwierzęta przed zachorowaniem.

  • Krętki Leptospira wydalane są z moczem chorych. Do organizmu wnikają poprzez śluzówki i uszkodzoną skórę.

  • W ich przenoszeniu mogą pośredniczyć takie zwierzęta jak wiewiórki, szczury, myszy, dziki.

  • Źródłem zakażenia zazwyczaj są kałuże i zbiorniki wodne, zwłaszcza z wodą stojącą.

  • Najwięcej zachorowań obserwuje się w ciepłych i wilgotnych miesiącach, szczególnie pod koniec lata i na początku jesieni.

  • Leczenie przyczynowe polega na antybiotykoterapii. Bardzo ważne jest leczenie objawowe, zwłaszcza niewydolności nerek.

Dlatego też:

  • Wyprowadzaj psa na smyczy. Nie pozwalaj mu na kąpiele w stawach, oczkach wodnych, kanałach, rowach melioracyjnych, kałużach itp. Nie spaceruj po rozlewiskach. Nie zezwalaj psu na picie wody z tych miejsc. Samemu również nie kąp się w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

  • Nie dotykaj znalezionych martwych i żywych dzikich zwierząt oraz nie pozwalaj swojemu psu na kontakt z dzikimi zwierzętami.

  • W przypadku zaobserwowania u psa objawów takich jak żółtaczka, pojawienie się wybroczyn na ciele, zatrzymanie moczu, gorączka niezwłocznie udaj się z nim do lekarza weterynarii – czas odgrywa dużą rolę. Do mniej swoistych objawów zalicza się apatię, brak apetytu, nudności, dreszcze, sztywny chód – ich również nie można bagatelizować, szczególnie jeśli pies mógł mieć na spacerze kontakt z wodą lub dzikimi zwierzętami.

  • Psa przeciwko leptospirozie można zaszczepić. Skontaktuj się w tej sprawie ze swoim lekarzem weterynarii.

  • Dbaj o czystość pojemników z wodą wystawianych dla zwierząt w przestrzeni publicznej, wymieniaj wodę regularnie.

Nie znalazłeś informacji?