Dokumenty i postępowanie z dokumentami

null mObywatel - usługi w smartfonie

mObywatel

  1. Z mObywatela skorzystasz w pociągach, podczas kontroli, podczas wyborów, przy zakładaniu kart lojalnościowych, odbierając „polecony” na poczcie, na siłowni, w sklepie, w recepcji, w przychodni, w hotelu, przy korzystaniu z innych usług.

  2. Z mObywatela nie skorzystasz w sytuacji, w której prawo wymaga okazania dowodu osobistego lub paszportu (np. w banku, na lotnisku, u notariusza, rejestrując kartę SIM).

  3. Nie możesz korzystać z mObywatela jeśli twój dowód osobisty jest nieważny – na przykład został zastrzeżony z powodu kradzieży lub zagubienia.

 

Więcej informacji na stronie internetowej (otwarcie w nowym oknie).

mLegitymacja szkolna

Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień.

Ten dokument możesz aktywować tylko wtedy, gdy Twoja szkoła ma podpisane odpowiednie porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji. Uruchamia się go, używając kodu QR oraz kodu aktywacyjnego otrzymanego w sekretariacie szkoły.

 

Więcej informacji na stronie internetowej (otwarcie w nowym oknie).

mLegitymacja studencka

mLegitymacja studencka działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona potwierdzisz, że jesteś studentem, skorzystasz z ulg i zwolnień. Możesz również potwierdzić swoje dane użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. Uprawniony użytkownik potwierdzi m.in. Twoje imię, nazwisko i zobaczy Twoje zdjęcie z dokumentu w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji studenckiej.

 

Więcej informacji na stronie internetowej (otwarcie w nowym oknie).

mPojazd

Dane z mPojazdu odzwierciedlają dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym, polisie OC i karcie pojazdu.

Z usługi mogą korzystać osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami pojazdów. A więc ci, którzy są zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) jako posiadacze samochodów, motorów, skuterów itd. Oznacza to, że w aplikacji nie zobaczysz samochodów wypożyczonych, firmowych, czy leasingowanych.

 

Więcej informacji na stronie internetowej (otwarcie w nowym oknie).

mPrawo jazdy

mPrawo jazdy to cyfrowy dokument z odwzorowaniem Twoich uprawnień do prowadzenia pojazdów.

mPrawo jazdy korzysta z aktualnych danych, które znajdują się w rejestrach państwowych w Centralnej Ewidencji Kierowców (część Centrsalnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). 

Dane zawarte w mPrawo jazdy mogą być przydatne przy wypożyczaniu lub samochodu, potwierdzaniu uprawnień do prowadzenia pojazdów, przy zakupie ubezpieczenia, podczas kontroli drogowej (choć zazwyczaj policja sprawdza dane online), lub podczas kolizji – kiedy okazujesz uprawnienia innemu kierowcy bez wzywania policji. 

 

Więcej informacji na stronie internetowej (otwarcie w nowym oknie).

W marcu 2023 roku sejm uchwalił ustawę o aplikacji mObywatel, która umożliwi posługiwanie się na terenie kraju dokumentami w aplikacji, w tym dowodem osobistym na równi z dokumentami tradycyjnymi. 

Nowa regulacja ma umożliwić jednostkom samorządu terytorialnego i innym pomiotom udostępnianie w mObywatelu lokalnych dokumentów, np. karty mieszkańca miasta, czy kart członkowskich, np. klubu seniora, klubu sportowego, czy innych.

W ramach mObywatela dostępne będą także usługi e-Urzędu Skarbowego. Możliwe będzie także płacenie online za usługi administracyjne, czyli np. wydanie dokumentów, wniosków, czy uiszczanie opłat skarbowych.

W przyszłości aplikacja mObywatel będzie m.in. wysyłała powiadomienia o otrzymaniu zwrotu podatku, dofinansowaniu z gminy czy decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola. Poinformuje także o zbliżającym się terminie ważności dokumentów, takich jak dowód osobisty, czy paszport.

Aplikacja mObywatel ma być zintegrowana z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Rejestrem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Rejestrem Komorników i Notariuszy.

Obowiązek respektowania dowodu osobistego w aplikacji mObywatel przez banki zostanie wprowadzony 1 września 2023 roku.

Nie znalazłeś informacji?