Dokumenty i postępowanie z dokumentami

null mObywatel - usługi w smartfonie

Aplikacja mObywatel to sposób na okazanie i potwierdzenie danych. mObywatel korzysta z aktualnych danych tożsamości, które znajdują się w rejestrach państwowych. 

mDowód od 14 lipca 2023 r.

Od 14 lipca 2023 r. możemy potwierdzać swoją tożsamość mDowodem tak samo jak tradycyjnym dowodem osobistym czy paszportem. Nie jest to cyfrowa wersja dowodu osobistego – dokumenty różnią się serią i numerem, datą wydania i ważności.

mDowód jest ważny tylko w Polsce.

mDowodu możemy użyć w urzędach, u notariusza, zawierając umowy, wypożyczając samochód czy sprzęt sportowy.  

mDowodem nie możemy posłużyć się w sytuacjach (tylko tradycyjny dowód): 

 • składając wniosek o nowy dowód osobisty

 • przekraczając granicę kraju.

Usługi w aplikacji mObywatel

Z mObywatelem możesz:

 • korzystać z cyfrowych dokumentów, takich jak:

 • mDowód

 • mPrawo jazdy (w tym również tymczasowe elektroniczne prawo jazdy)

 • legitymacje (np. szkolna, studencka, emeryta-rencisty)

 • Karta Dużej Rodziny

 • Diia.pl 

 • załatwiać swoje sprawy z dowolnego miejsca, np. składać wnioski, odbierać e-recepty, opłacać podatki

 • sprawdzać informacje o swoich pojazdach, takie jak: badania techniczne, OC i inne ubezpieczenia

 • zgłaszać naruszenia środowiskowe, np. nielegalne wysypiska

 • sprawdzać rozkłady jazdy pociągów i kupować bilety PKP

 • wyszukiwać informacje przydatne podczas podróży zagranicznych

 • korzystać z Unijnego Certyfikatu COVID potwierdzającego przebyte szczepienia.

Wkrótce w mObywatelu

Nowe funkcjonalności wkrótce mObywatelu:

 • e-Doręczenia – elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu obywatele będą wygodnie kontaktować się z urzędami.

 • e-Pełnomocnictwa – usługa umożliwi wygodne wystawianie pełnomocnictw, korzystanie z nich i zarządzanie nimi.

 • Zgłoszenie utraty dowodu osobistego – umożliwi czasowe zawieszenie dokumentu lub jego całkowite unieważnienie.

 • Nowe dokumenty lokalne – w aplikacji pojawią się kolejne dokumenty lokalne innych miejscowości, które umożliwią mieszkańcom korzystanie z lokalnych zniżek i benefitów.

 • Legitymacja osoby z niepełnosprawnością – potwierdzenie orzeczenia o niepełnosprawności.

Strona internetowa

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji.

Podstawa prawna

Ustawa o aplikacji mObywatel https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1234 (otwiera nowe okno).

Nie znalazłeś informacji?