null Oferty wsparcia dla obywateli Ukrainy

 

 

 

Flaga Ukrainy

 

 

Українська версія

 

Powrót do strony głównej

 

Na skróty:

Zgubione dokumenty obywateli Ukrainy

Warszawska infolinia

5 zasad bezpieczeństwa dla uciekających przed wojną na Ukrainie

Pomoc mieszkaniowa

Platforma dla zbiórek na rzecz uchodźców

Dom Matki

Fundacja Ocalenie Centrum Pomocy Cudzoziemcom

Wsparcie Centrum Wielokulturowego

UNHCR Poland - pomoc dla uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy

Wsparcie z Ośrodka Pomocy Społecznej

Warszawskie inicjatywy wsparcia dla uchodźców

Infolinie Policji

Pomoc dla osób z niepełnosprawnością

Pomoc językowa

Do góry

 

 

 

Zgubione dokumenty obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy zgubili swoje dokumenty na terenie m.st. Warszawy proszeni są o bezpośredni kontakt z Biurem Rzeczy Znalezionych przy ul. Dzielnej 15, w godz. 8.00 -16.00,

E-mail: rzeczyznalezione@um.warszawa.pl lub z Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115 pod nr 19115 lub 222219115 (obsługa w j. polskim i ukraińskim).

Do góry

 

 

 

Warszawska infolinia

Jeśli potrzebujesz informacji, zadzwoń na infolinię:

INFOLINIA DLA OBYWATELI UKRAINY 505 700 701 od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 17:00.

Do góry

 

 

 

5 zasad bezpieczeństwa dla uciekających przed wojną na Ukrainie

Ulotka

Do góry

 

 

 

Pomoc mieszkaniowa

Informacje dotyczące noclegów dla osób z Ukrainy oraz dla osób chcących zaoferować nocleg dostępne są na stronie Pomoc mieszkaniowa.

Do góry

 

 

 

Platforma dla zbiórek na rzecz uchodźców

Planet Heroes udostępnia swoją platformę dla zbiórek na stronie https://planetheroes.pl/articles/how-to-help-ukraine

Do góry

 

 

 

Dom Matki

Miejsce pomocy dla kobiet w ciąży i matek noworodków dzieci (do 1 roku życia). 

ul. Małego Rycerza 25

www.dommatki.pl

Do góry

 

 

 

Fundacja Ocalenie Centrum Pomocy Cudzoziemcom

W Centrum Pomocy Cudzoziemcom prowadzona jest pomoc w codziennych sprawach: zapis do szkoły, przedszkola, lekarza, dokumenty na kartę pobytu; pomoc prawna, psychologiczna, psychoterapia; doradztwo zawodowe; kursy języka polskiego; pomoc rzeczowa.

Szczgóły na stronie https://ocalenie.org.pl

Do góry

 

 

 

Wsparcie Centrum Wielokulturowego

Wsparcia osobom z Ukrainy udziela Centrum Wielokulturowe.

Centrum działa w zakresie:

 • informacji o legalizacji pobytu w Polsce

 • wsparcia doradcy zawodowego, pośrednictwa pracy, pomocy w procesie rekrutacji,

 • porad prawnych dotyczących legalizacji pobytu (w tym ochrony międzynarodowej),

 • wsparcia psychologicznego,

 • pomocy w znalezieniu szkoły dla dziecka,

 • nauki języka polskiego, wsparcia procesu adaptacji poprzez uczestnictwo w spotkaniach regularnych oraz poprzez kontakt z organizacjami pozarządowymi.

https://centrumwielokulturowe.waw.pl/oferta/

Do góry

 

 

 

UNHCR Poland - pomoc dla uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy

Portal „HELP” – strona internetowa dla uchodźców prowadzona przez UNHCR, Agencję ONZ ds. Uchodźców.

https://help.unhcr.org/poland/pl/

Do góry

 

 

 

Wsparcie z Ośrodka Pomocy Społecznej

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce z powodu wojny na Ukrainie mają uprawnienia do świadczeń z pomocy społecznej w formie finansowej, usług i poradnictwa.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Do góry

 

 

 

Warszawskie inicjatywy wsparcia dla uchodźców

Chlebem i Solą

 • pomoc w znalezieniu pracy i kursów zawodowych

 • nauka języka polskiego

 • pomoc w znalezieniu i wyposażeniu mieszkania do wynajęcia

 • wsparcie integracyjne: poradnictwo, pomoc w sprawach urzędowych

 • kompleksowa pomoc dzieciom: wsparcie w nauce, pomoc psychologa

Kontakt przez Facebook Chlebem i Solą: https://www.facebook.com/polacydlauchodzcow (otwarcie w nowym oknie)

Dom Ukraiński / Nasz Wybór

 • poradnictwo stacjonarne, telefoniczne, wsparcie w kontaktach z instytucjami, dostępie do opieki medycznej

 • pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna, prawna, doradztwo zawodowe

 • pomoc interwencyjna i rzeczowa

 • pursy języka polskiego

 • integracyjne grupy wsparcia dla cudzoziemek

https://ukrainskidom.pl/kontakt/

Międzykulturowy Ośrodek Rozwoju Społecznego (MORS) prowadzony przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

 • realizacje indywidualnych programów integracyjnych (IPI)

 • pomoc psychologiczną i pedagogiczną

 • asystenturę w załatwianiu spraw urzędowych

 • poradnictwo prawne

 • kursy języka polskiego

 • doradztwo zawodowe

 • szkolenia i warsztaty, w tym dla kadry urzędów i instytucji w zakresie współpracy z cudzoziemcami i ich obsługi.

Kontakt https://wcpr.pl/nasze-uslugi/cudzoziemcy/kontakt.

https://wcpr.pl/nasze-uslugi/cudzoziemcy

Fundacja Ocalenie

 • poradnictwo stacjonarne, telefoniczne, wsparcie w kontaktach z instytucjami, dostępie do opieki medycznej

 • pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna, prawna, doradztwo zawodowe

 • pomoc interwencyjna i rzeczowa

 • pursy języka polskiego

 • integracyjne grupy wsparcia dla cudzoziemek

https://ocalenie.org.pl/nasze-dzialania/pomagamy/centrum-pomocy-cudzoziemcom

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Wsparcie prawne z zakresu prawa migracyjnego, azylowego, praw człowieka, dyskryminacji czy wykorzystania w miejscu pracy.

Kontakt https://interwencjaprawna.pl/o-nas/kontakt/

https://interwencjaprawna.pl/ 

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych  Punkt Informacji Zawodowej dla Cudzoziemców

Wsparcie w obszarze rynku pracy, kursy, staże, legalizacja pobytu.

https://www.facebook.com/PunktIZdC 

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

 • działania informacyjne

 • wsparcie psychologiczne, na rynku pracy, w legalizacji pobytu

 • szkolenia 

Kontakt https://forummigracyjne.org/news/kontakt

www.forummigracyjne.org 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

https://hfhr.pl/pomoc-prawna

https://www.hfhr.pl/kontakt/ (otwarcie w nowym oknie)

Centrum Edukacji i Rozwoju

ul. Towarowa 25A

 • pomoc psychologiczna

 • nauka języka polskiego i angielskiego

 • grupy dla dzieci młodszych i starszych

 • animacje dla dzieci i młodzieży

  https://edukacja.um.warszawa.pl/centrum-edukacji-i-rozwoju

Do góry

 

 

 

Infolinie Policji

Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP 

e-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl 

tel. 664 974 934 (dla osób dzwoniących zza granicy +48 664 974 934)

Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi ►

Do góry

 

 

 

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

Fundacja SMA/ Фундація СМА

Pomoc osobom z rdzeniowym zanikiem mięśni i ich rodzinom.

https://www.fsma.pl/2022/02/centrum-kontaktowe-dla-rodzin-sma-z-ukrainy/

Fundacja Akademia Młodych Głuchych

Informacje dla Głuchych mieszkańców Ukrainy zgodnie z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UDSC).

Fundacja Akademia Młodych Głuchych

Polski Związek Głuchych

Polski Związek Głuchych zapewnia bezpłatną pomoc dla Głuchych obywateli Ukrainy w przypadku problemów w komunikacji.

Z tłumaczem ukraińskiego języka migowego można połączyć się przez:

 • Skype DeafUkraine poniedziałek – piątek: 7:00-23:00, sobota – niedziela: 8:00-20:00.

 • What’s App i Viber, Telegram https://www.shorturl.at/jtzY2 (poniedziałek – niedziela: 8:00-20:00)

Informacje znajdują się również pod poniższymi linkami:

https://www.pzg.org.pl/pomoc-ukrainie/

https://youtu.be/auxQDgR0MBk – ukraiński

https://youtu.be/pJJ5EX3_wCk – polski

Do góry

 

 

 

Pomoc językowa

Pomoc językowa świadczona jest przez organizacje pozarządowe.

Centrum Wielokulturowe w Warszawie

ul. Jagiellońska 54

https://centrumwielokulturowe.waw.pl

Infolinia dla migrantów +48 505 700 701

Dom Ukraiński/ Nasz Wybór

ul. Ludwika Zamenhofa 1

https://ukrainskidom.pl

Fundacja Ocalenie

ul. Krucza 6/14a

https://ocalenie.org.pl/

Do góry

Nie znalazłeś informacji?