null Opłaty za odpady komunalne i numer rachunku

Opłatę wnieś na dotychczasowy numer rachunku. Jeśli nie masz pewności co do numeru rachunku bankowego, masz możliwość wniesienia opłaty na rachunek ogólny danego Urzędu Dzielnicy, co pozwoli zachować termin wniesienia opłaty i uniknąć odsetek za opóźnienie.

Podane numery kont dotyczą osób fizycznych i podmiotów prawnych składających deklaracje po raz pierwszy.

Pamiętaj! Opłatę wnieś do 28. dnia każdego miesiąca 

  • możesz skorzystać z kreatora deklaracji, tj. elektronicznego narzędzia, które w prosty sposób przeprowadzi Cię przez procedurę obliczania stawek i wyliczy odpowiednią kwotę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Twoich nieruchomości. Dzięki kreatorowi wypełnisz i złożysz deklarację bez konieczności wychodzenia z domu

  • możesz zrobić przelew na konto, które otrzymałeś w Twoim urzędzie dzielnicy podczas składania deklaracji,

  • jeśli nie masz przypisanego nr konta, wnieś opłatę na numer konta właściwy dla Twojego urzędu dzielnicy. W tytule przelewu wpisz OZGOK (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), podaj dane identyfikujące składającego deklarację oraz miejsce zamieszkania lub siedziby;

  • opłaty możesz dokonać również w kasie Twojego urzędu dzielnicy oraz w placówkach pocztowych.

Klauzula RODO

Nie znalazłeś informacji?