null Park nad Kanałem Żerańskim

Park Żerański powstanie na terenie położonym na zachodnim nabrzeżu Kanału Żerańskiego – od ul. Modlińskiej do ul. Płochocińskiej.  Zagospodarowanie parku będzie nawiązywało do przemysłowego charakteru tego terenu (m.in. nieukończonego portu rzecznego oraz byłych zakładów prefabrykacji budowlanej). Ważnym elementem będzie zachowanie oraz wprowadzenie nowych nisz ekologicznych. W parku zostaną posadzone drzewa rodzime i nieinwazyjne, będą także nasadzenia uzupełniające a istniejący drzewostan zostanie poddany pielęgnacji.

W północnej części parku ingerencje będą niewielkie – teren zostanie zabezpieczony i uporządkowany. Zagospodarowana zostanie natomiast część południowa. To tutaj powstanie sieć ścieżek pieszych i rowerowych, place zabaw z naturalnych materiałów, siłownie oraz strefa dla psów. Przewidziano też pawilony z zapleczem gastronomicznym, które będą przenikać się z przestrzenią parku poprzez otwarte dziedzińce z ogrodami, tarasy i pergole. 

Umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania „Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim” została podpisana przez Zarząd Zieleni pod koniec kwietnia. Projekt będzie realizowany na podstawie koncepcji wybranej w konkursie w 2019 r.

Nie znalazłeś informacji?