Wstecz

Parkowanie w SPPN

Opłaty za parkowanie

Flaga Wielkiej BrytaniiFlaga Federacji Rosyjskiej

 

 

4 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady płatnego parkowania. Od tego dnia Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) funkcjonuje w godz. 8.00-20.00. Obowiązują następujące stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPPN w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 2 maja, 24 grudnia, 31 grudnia, w wysokości za:

 • pierwszą godzinę – 3,90 zł;

 • drugą godzinę – 4,60 zł;

 • trzecią godzinę – 5,50 zł;

 • czwartą i kolejne godziny - po 3,90 zł. 

 

Opłata minimalna za postój wynosi 0,50 zł, co jest równoważne 10 minutom postoju. Nie ma możliwości opłacenia krótszego czasu postoju.

Opłaty za poszczególne godziny postoju sumują się, np. opłata za 3 godziny postoju wynosi 14 zł (tzn. 3,90 zł za pierwszą godzinę + 4,60 zł za drugą godzinę + 5,50 zł za trzecią godzinę postoju).

Możliwe jest wnoszenie opłat za odcinki czasu krótsze niż godzina, z zachowaniem warunku opłaty minimalnej (0,50 zł).

Jednorazowo w parkomacie można wnieść opłatę o maksymalnej wysokości 189,50 zł za 4 dni postoju.

 

FORMY WNOSZENIA OPŁAT

1) płatność w parkomacie:

 • kartą płatniczą (stykowo lub bezstykowo),

Uwaga! Parkomat nie żąda kodu PIN, niezależnie od wysokości kwoty.

 • bilonem (10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł).

Uwaga! Parkomat nie wydaje reszty.

Najpierw należy wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu, a dopiero potem wrzucić monety lub dokonać płatności kartą. 

Bilet jest drukowany natychmiast po dokonaniu zapłaty, do odbioru z kieszeni wydawczej osłoniętej zieloną osłoną.

Bilet należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie wszystkich danych z zewnątrz.

Parkomaty przyjmują opłaty we wszystkie dni tygodnia, przez 24 godziny na dobę. Opłaty wniesione w dniu i godzinach wolnych od opłat za postój, przenoszone są na najbliższy płatny dzień funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Opłata za parkowanie automatycznie zostanie naliczona począwszy od godziny 8.00 w poniedziałek.

W parkomacie nie ma możliwości przedłużenia czasu obowiązywania konkretnego wcześniej wykupionego biletu. Za godzinę rozpoczęcia parkowania przyjmuje się godzinę wykupienia biletu (w przypadku wykupowania biletu w godzinach funkcjonowania Strefy, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni: 2 maja, 24 i 31 grudnia, w godzinach 8.00-20.00) lub godzinę 8.00 w najbliższym płatnym dniu funkcjonowania Strefy (w przypadku wykupowania biletu poza godzinami funkcjonowania Strefy).

2) płatności mobilne 

Szczegóły dotyczące płatności mobilnych znajdują się w sekcji "Płatności mobilne". 

Więcej informacji 

 

BEZPŁATNE PARKOWANIE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Przywilej bezpłatnego postoju dla pracowników służby zdrowia obowiązuje do 16 lipca br.

Uchwała nr LI/1569/2021 z 08-07-2021

Więcej informacji

Strefa płatnego parkowania na Woli i na Pradze rozszerzona

14 maja 2020 r. stołeczni radni zdecydowali o powiększeniu Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) o tereny Nowej i Starej Pragi oraz bliskiej Woli. Zmiany w tym zakresie weszły w życie 7 września 2020 r.

Zmiana organizacji ruchu na WoliZDM

Zmiana organizacji ruchu na Pradze PółnocZDM

 

Abonament parkingowy w rozszerzonej strefie

Sprawę można załatwić w każdym z Punktów Obsługi Pasażera. Dni i godziny otwarcia POP-ów dostępne są na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego oraz na stronie Zarządu Dróg Miejskich

Obecnie mapa parkomatów jest dostępna na stronie internetowej ZDM i obejmuje wszystkie urządzenia stojące na terenie obowiązującej strefy płatnego parkowania.

Uchwała nr XXX/887/2020

Rozszerzenie SPPN na Ochocie i Żoliborzu

8 lipca 2021 r. stołeczni radni zdecydowali o rozszerzeniu SPPN na Ochocie i Żoliborzu. Zmiany wejdą w życie 15 listopada 2021 r.

 

ZDM

Zasięg SPPN

Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego obejmuje obszar ograniczony ulicami:

Obszar I:

 1. ulicą Kopińską od ulicy Grójeckiej – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);

 2. ulicą ppłk. Mieczysława Sokołowskiego „Grzymały” – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);

 3. przedłużeniem ulicy ppłk. Mieczysława Sokołowskiego „Grzymały” do podstawy nasypu linii kolejowej nr 47;

 4. podstawą nasypu linii kolejowej nr 47 (od strony wnętrza strefy);

 5. Aleją Prymasa Tysiąclecia – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);

 6. ulicą Marcina Kasprzaka – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);

 7. ulicą Juliana Konstantego Ordona – wraz z tą ulicą graniczną;

 8. ulicą Wolską – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);

 9. Aleją Prymasa Tysiąclecia – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);

 10. podstawą nasypu linii kolejowej nr 509 (od strony wnętrza strefy);

 11. podstawą nasypu linii kolejowej nr 20 (od strony wnętrza strefy);

 12. wzdłuż lewego brzegu Wisły, do wysokości ulicy Wilanowskiej;

 13. ulicą Solec – wraz z tą ulicą graniczną;

 14. ulicą Czerniakowską – wraz z tą ulicą graniczną;

 15. ulicą 29 Listopada – wraz z tą ulicą graniczną;

 16. ulicą Szwoleżerów – wraz z tą ulicą graniczną;

 17. ulicą Myśliwiecką – wraz z tą ulicą graniczną;

 18. Aleją Armii Ludowej – wraz z tą ulicą graniczną;

 19. Alejami Ujazdowskimi – wraz z tą ulicą graniczną;

 20. ulicą Belwederską – wraz z tą ulicą graniczną;

 21. ulicą Parkową – wraz z tą ulicą graniczną;

 22. ulicą Jurija Gagarina – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);

 23. ulicą Spacerową – wraz z tą ulicą graniczną;

 24. ulicą Słoneczną – wraz z tą ulicą graniczną;

 25. ulicą Dworkową – wraz z tą ulicą graniczną;

 26. ulicą Bedřicha Smetany – wraz z tą ulicą graniczną;

 27. ulicą Belgijską – wraz z tą ulicą graniczną;

 28. ulicą Puławską – wraz z tą ulicą graniczną;

 29. ulicą Racławicką – wraz z tą ulicą graniczną (do ulicy M. Bałuckiego);

 30. ulicą Michała Bałuckiego – wraz z tą ulicą graniczną (od ulicy Wiktorskiej);

 31. ulicą Różaną – wraz z tą ulicą graniczną;

 32. ulicą Grażyny – wraz z tą ulicą graniczną;

 33. ulicą Olesińską – wraz z tą ulicą graniczną;

 34. ulicą Sandomierską – wraz z tą ulicą graniczną;

 35. ulicą Olszewską – wraz z tą ulicą graniczną;

 36. ulicą Puławską – wraz z tą ulicą graniczną;

 37. ulicą Ludwika Waryńskiego – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);

 38. Aleją Armii Ludowej – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);

 39. ulicą Wawelską – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni).

Obszar II:

 1. ulicą Stefana Starzyńskiego od prawego brzegu Wisły – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);

 2. ulicą Jagiellońską – wraz z tą ulicą graniczną;

 3. ulicą Ratuszową – wraz z tą ulicą graniczną;

 4. ulicą 11 Listopada – wraz z tą ulicą graniczną;

 5. podstawą nasypu linii kolejowej nr 9 (od strony wnętrza strefy);

 6. ulicą Radzymińską – wraz z tą ulicą graniczną;

 7. ulicą Folwarczną – wraz z tą ulicą graniczną;

 8. torowiskiem tramwajowym – od ulicy Kawęczyńskiej do ulicy Kijowskiej;

 9. przedłużeniem ww. torowiska do podstawy nasypu linii kolejowej nr 2;

 10. podstawą nasypu linii kolejowej nr 2 (od strony wnętrza strefy);

 11. ulicą Jana Zamoyskiego – wraz z tą ulicą graniczną;

 12. brzegiem Portu Praskiego do prawego brzegu Wisły;

 13. prawym brzegiem Wisły do ulicy Stefana Starzyńskiego.

 

UCHWAŁA I REGULAMIN

UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ WS. SPPN

MAPA PARKOMATÓW W SPPN WARSZAWA

ZDM

Brak opłaty za parkowanie

Opłata za brak opłaconego postoju w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wynosi 250 zł. To tzw. opłata dodatkowa (DOD).

W przypadku jej uiszczenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty, jej wysokość wynosi 170 zł.

Opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój w strefie płatnego parkowania należy opłacić w terminie 14 dni od dnia wystawienia Dokumentu opłaty dodatkowej:

 • na indywidualny numer konta bankowego – dla danego dokumentu opłaty dodatkowej, podany w dokumencie (nad kodem kreskowym), w tytule przelewu wpisując tylko „Opłata dodatkowa”,

 • w przypadku zagubienia/zniszczenia Dokumentu opłaty dodatkowej – na ogólny numer konta bankowego (zobacz) w tytule płatności podając numer rejestracyjny pojazdu,

 • w opłatomatach – jednak nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym po wystawieniu Dokumentu opłaty dodatkowej; opłatomat odczytuje kod kreskowy zamieszczony w Dokumencie opłaty dodatkowej (można też wprowadzić na klawiaturze numer tego dokumentu, zamiast odczytu kodu kreskowego). Opłatomaty zlokalizowane są w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich (ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa), a dostępne są od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 – 15.30.

 • uiścić opłatę na stronie internetowej ZDM.

 

Jak wnieść opłatę przez stronę ZDM

Aby wnieść opłatę należy na stronie głównej ZDM kliknąć w „Sprawy ZDM”, następnie w kafelek „Parkowanie”, dalej w „Opłata dodatkowa – informacja online”.

Pokażą się dwa pola: w górnym należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu, a w dolnym – numer PIN ujawniony na wezwaniu.

Po ich wypełnieniu kierowca zostanie „zalogowany”, aby zobaczyć zdjęcia swojego pojazdu, poświadczające postój w SPPN bez opłaty oraz kwotę, jaką z związku z tym będzie zobligowany uiścić.

Wnieść opłatę można od razu, wybierając „szybki przelew”, a następnie akceptując treść regulaminu płatności, kliknąć „zapłać”. Dodatkowo pokaże się pole do wpisania adresu e-mail, na który przyjdzie potwierdzenie zrealizowania płatności.

 

Informacje o opłacie dodatkowej online

Od 2 listopada 2020 r. kierowcy, którzy otrzymali z e-kontroli Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej, mogą przez internet sprawdzić dokładną dokumentację fotograficzną obrazującą brak wniesienie opłaty w SPPN. Aby sprawdzić zdjęcia i informacje o opłacie dodatkowej obciążającej dany pojazd z tytułu braku opłaty za postój w SPPN oraz jej wysokość, należy na stronie wpisać numer rejestracyjny pojazdu i numer PIN zawarty na wezwaniu.

 

Informacje o liczbie i wartości opłat dodatkowych obciążających dany pojazd samochodowy z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój w SPPN, można uzyskać:

 • drogą elektroniczną na adres: windykacja@zdm.waw.pl lub reklamacjeSPPN@zdm.waw.pl, dołączając do e-maila skan dowodu rejestracyjnego pojazdu,

 • osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–15:30, po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu.

 

UWAGA

7 września 2020 r. weszły w życie zmiany dotyczące braku opłaty za parkowanie w SPPN.

30 lipca 2020 r. stołeczni radni przyjęli uchwałę, na podstawie której od 7 września 2020 r. kara za brak opłaconego postoju w SPPN wynosi 250 zł.

Osoby, które opłacą ją w ciągu tygodnia, skorzystają z niższej stawki wynoszącej 170 zł.

Zgłaszanie uszkodzeń parkomatów

Mapa parkomatów

Wykaz parkomatów

 

Infolinia serwisu technicznego parkomatów działa w dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni: 2 maja, 24 i 31 grudnia, w godzinach 08.00 – 20.00. W pozostałych godzinach istnieje możliwość pozostawienia zgłoszenia za pomocą automatycznej sekretarki (pod tym samym numerem).

Numery infolinii:

 • dla parkomatów oznaczonych literami A-F: 800 800 057, 800 800 061, 800 800 062, 800 800 065;

 • dla parkomatów oznaczonych literą G: 800 889 935.

Płatności mobilne

W celu wnoszenia opłat za postój za pomocą systemu płatności mobilnych, należy najpierw założyć konto w aplikacji mobiParking lub MoBilet oraz „podpiąć” kartę płatniczą lub zasilić je środkami. Rozpoczęcie i kończenie parkowania realizowane jest za pomocą jednego ze sposobów:

Szczegółowa instrukcja korzystania z systemu komend głosowych IVR oraz SMS dostępna jest na stronie Zarządu Dróg Miejskich.

Przed skorzystaniem z usługi mobiParking i moBilet, należy czytelnie oznaczyć pojazd (do wyboru):

 • naklejką samoprzylepną, do pobrania w siedzibie ZDM oraz w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM.

 • wydrukowaną informacją o płatności mobilnej, do pobrania tutaj: mobiParking i moBilet.

 • zwykłą kartką z napisem “MOBIPARKING” lub „MOBILET”.

 

Naklejkę lub ww. kartkę należy umieścić w prawym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu tak, aby była dobrze widoczna.

Szczegółowe informacje dostępne są poprzez:

 • stronę operatorów usług: mobilet.pl i skycash.com

 • infolinię operatora usługi mobiParking: (22) 403 80 20, (22) 403 80 40.

 • formularz kontaktowy operatora moBilet: mobilet.pl

Reklamacje

Kierujący lub właściciel pojazdu, kwestionujący zasadność wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej , może złożyć reklamację w terminie 7 dni (kalendarzowych), liczonych od dnia następnego po:

 • wystawieniu dokumentu opłaty dodatkowej i umieszczeniu go pod wycieraczką przedniej szyby pojazdu, albo

 • doręczeniu wezwania (jeżeli wcześniej reklamacja nie była wnoszona).

 

Złożenie reklamacji zawiesza obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej do czasu uzyskania odpowiedzi.

 

Reklamacje składa się pisemnie:

 • drogą elektroniczną na adres: reklamacjeSPPN@zdm.waw.pl

 • za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP

 • pocztą na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa,

 • osobiście w Kancelarii ZDM (godziny otwarcia i adres na stronie Kontakt).

 

Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres pocztowy wnoszącego reklamację – reklamacje niezawierające tych danych pozostaną bez rozpoznania,

 • nr rejestracyjny pojazdu,

 • nr dokumentu opłaty dodatkowej lub przynajmniej datę zdarzenia,

 • uzasadnienie reklamacji, najlepiej poparte stosownymi dokumentami.

 

Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w kolejności ich wpływu, są starania aby termin udzielenia odpowiedzi nie przekraczał 30 dni.

W przypadku nieuzyskania w ciągu 30 dni odpowiedzi na reklamację należy najpierw sprawdzić, czy na pewno reklamacja została wysłana na prawidłowy adres, a jeśli tak – zadzwonić pod nr 22 55 89 320.

Odpowiedzi na reklamacje wysyłane są listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, listem zwykłym lub drogą elektroniczną, w zależności od potrzeby, sposobu złożenia reklamacji czy życzenia wnioskodawcy. Na życzenie zainteresowanego złożone oryginały dokumentów odsyła się pocztą wraz z odpowiedzią.

Osoba, która nie zgadza się z otrzymaną odpowiedzią na reklamację, może wnieść odwołanie do Komisji Odwoławczej, powołanej przez Prezydenta m.st. Warszawy, w ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji.

Odwołanie składa się za pośrednictwem ZDM, dołączając te dokumenty, których nie otrzymał ZDM wraz z reklamacją.

 

Karta usługi - reklamacja zasadności wystawienia Dokumentu Opłaty Dodatkowej

Karta usługi - odwołanie od nieuwzględnionej reklamacji dotyczącej zasadności wystawienia Dokumentu Opłaty Dodatkowej

Zarząd Dróg Miejskich

Noty księgowe i faktury

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie nie wystawia not księgowych oraz faktur z tytułu parkowania na terenie SPPN.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Opłata za postój wynika wprost z przepisów prawa (art. 13 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) a zarząd drogi jest tylko wyznaczony do jej pobierania (ust. 13b ust. 7 ww. ustawy).

ZDM pobierając opłatę za za postój w strefie płatnego parkowania nie występuje dla tej czynności jako podatnik, nie dokonuje sprzedaży ani też nie świadczy usługi.


Nie znalazłeś informacji?