Wstecz

Parkowanie w SPPN

Opłaty za parkowanie

Flaga Wielkiej BrytaniiFlaga Federacji Rosyjskiej

 

 

Obowiązują następujące stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPPN w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 2 maja, 24 grudnia, 31 grudnia, w wysokości za:

 • pierwszą godzinę – 3,90 zł;

 • drugą godzinę – 4,60 zł;

 • trzecią godzinę – 5,50 zł;

 • czwartą i kolejne godziny – po 3,90 zł. 

 

Opłata minimalna za postój wynosi 0,50 zł, co jest równoważne 10 minutom postoju. Nie ma możliwości opłacenia krótszego czasu postoju.

Opłaty za poszczególne godziny postoju sumują się, np. opłata za 3 godziny postoju wynosi 14 zł (tzn. 3,90 zł za pierwszą godzinę + 4,60 zł za drugą godzinę + 5,50 zł za trzecią godzinę postoju).

Możliwe jest wnoszenie opłat za odcinki czasu krótsze niż godzina, z zachowaniem warunku opłaty minimalnej (0,50 zł).

Jednorazowo w parkomacie można wnieść opłatę o maksymalnej wysokości 189,50 zł za 4 dni postoju.

 

Zmiany w opłatach od 15 sierpnia 2022 roku:

 • pierwsza godzina - 4,50 zł,

 • druga – 5,40 zł,

 • trzecia – 6,40 zł,

 • czwarta i każda kolejna – 4,50 zł.

Opłata dodatkowa za nieopłacenie postoju - 300 zł. W przypadku uiszczenia opłaty w ciągu 7 dni, koszt opłaty dodatkowej wynosi 200 zł. 

 

FORMY WNOSZENIA OPŁAT

1) płatność w parkomacie:

 • kartą płatniczą (stykowo lub bezstykowo),

Uwaga! Parkomat nie żąda kodu PIN, niezależnie od wysokości kwoty.

 • bilonem (10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł).

Uwaga! Parkomat nie wydaje reszty.

Najpierw należy wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu, a dopiero potem wrzucić monety lub dokonać płatności kartą. 

Bilet jest drukowany natychmiast po dokonaniu zapłaty, do odbioru z kieszeni wydawczej osłoniętej zieloną osłoną.

Bilet należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie wszystkich danych z zewnątrz.

UWAGA od 15 sierpnia 2022 roku nie będzie konieczności umieszczania biletu za przednią szybą pojazdu.

Parkomaty przyjmują opłaty we wszystkie dni tygodnia, przez 24 godziny na dobę. Opłaty wniesione w dniu i godzinach wolnych od opłat za postój, przenoszone są na najbliższy płatny dzień funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Opłata za parkowanie automatycznie zostanie naliczona począwszy od godziny 8.00 w poniedziałek.

W parkomacie nie ma możliwości przedłużenia czasu obowiązywania konkretnego wcześniej wykupionego biletu. Za godzinę rozpoczęcia parkowania przyjmuje się godzinę wykupienia biletu (w przypadku wykupowania biletu w godzinach funkcjonowania Strefy, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni: 2 maja, 24 i 31 grudnia, w godzinach 8.00-20.00) lub godzinę 8.00 w najbliższym płatnym dniu funkcjonowania Strefy (w przypadku wykupowania biletu poza godzinami funkcjonowania Strefy).

2) płatności mobilne 

Szczegóły dotyczące płatności mobilnych znajdują się w sekcji "Płatności mobilne". 

Mapa parkomatów (otwarcie w nowym oknie)

Więcej informacji (otwarcie w nowym oknie)

 

BEZPŁATNE PARKOWANIE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Przywilej bezpłatnego postoju dla pracowników służby zdrowia obowiązywał do 16 lipca 2021 r.

Uchwała nr LI/1569/2021 z 08-07-2021 (otwarcie w nowym oknie).

Więcej informacji (otwarcie w nowym oknie).

Rozszerzenie SPPN na Pradze Północ i Mokotowie

Od 2 stycznia 2023 roku strefa płatnego prakowania zostanie rozszerzona w dzilnicach Praga Północ i Mokotów.

Praga Północ

Na prawym brzegu Wisły do strefy płatnego parkowania zostaną włączone okolice placu Hallera. To stosunkowo mały obszar ograniczony od północy linią ulicy Starzyńskiego, a z pozostałych stron sąsiadujący z obecną granicą SPPN. Strefą zostanie objętych ponad 9 km dróg leżących na powierzchni niespełna 1 km kwadratowego. Wzdłuż dróg publicznych będzie wyznaczonych blisko 1,5 tys. miejsc parkingowych oraz dodatkowe w strefach postoju tylko dla mieszkańców.

Mokotów

Po lewej stronie rozszerzenie obejmie dwa obszary — na Górnym i Dolnym Mokotowie, do linii ulic Różanej i Gagarina. Strefa powiększy się dzięki temu o kolejne 30 km dróg zajmujących blisko 5 km kwadratowych powierzchni. Znajdzie się tu niemal 5 tys. ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz ponad pół tysiąca dodatkowych w strefach tylko dla mieszkańców.

Mapa zmiany w SPPN od stycznia 2023

Rozszerzenie SPPN na Ochocie i Żoliborzu

8 lipca 2021 r. stołeczni radni zdecydowali o rozszerzeniu SPPN na Ochocie i Żoliborzu. Zmiany wejdą w życie 15 listopada 2021 r.

Uchwała nr LI/1570/2021 z 08-07-2021 (otwarcie w nowym oknie)

Załącznik do Uchwałygranice strefy z mapą (otwarcie w nowym oknie)

Harmonogram wdrażania SPPN na Ochocie (ulice i terminy prac) 

Harmonogram wdrażania SPPN na Żoliborzu (ulice i terminy prac)

Komunikat o rozszerzeniu SPPN (otwarcie w nowym oknie)

SPPN – najczęściej zadawane pytania (otwarcie w nowym oknie)

Nowy rodzaj abonamentu mieszkańca (otwarcie w nowym oknie)

Płatne parkowanie na Ochocie - najważniejsze zmiany w organizacji ruchu (otwarcie w nowym oknie)

Płatne parkowanie na Żoliborzu - najważniejsze zmiany w organizacji ruchu (otwarcie w nowym oknie)

Zasięg SPPN

Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego obejmuje obszar ograniczony ulicami:

Obszar I:

 • Obszar I:
 1. aleją Prymasa Tysiąclecia – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni)

 2. ulicą Marcina Kasprzaka – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni)

 3. ulicą Juliana Konstantego Ordona – wraz z tą ulicą graniczną

 4. ulicą Wolską – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni)

 5. aleją Prymasa Tysiąclecia – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni)

 6. aleją Obrońców Grodna – bez tej ulicy granicznej

 7. aleją Armii Krajowej – bez tej ulicy granicznej

 8. mostem gen. Stefana Grota-Roweckiego – bez tego mostu

 9. wzdłuż lewego brzegu Wisły, do wysokości ulicy Wilanowskiej

 10. ulicą Solec – wraz z tą ulicą graniczną

 11. ulicą Czerniakowską – wraz z tą ulicą graniczną

 12. ulicą 29 Listopada – wraz z tą ulicą graniczną

 13. ulicą Szwoleżerów – wraz z tą ulicą graniczną

 14. ulicą Myśliwiecką – wraz z tą ulicą graniczną

 15. aleją Armii Ludowej – wraz z tą ulicą graniczną

 16. Alejami Ujazdowskimi – wraz z tą ulicą graniczną

 17. ulicą Belwederską – wraz z tą ulicą graniczną

 18. ulicą Parkową – wraz z tą ulicą graniczną

 19. ulicą Jurija Gagarina – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni)

 20. ulicą Spacerową – wraz z tą ulicą graniczną

 21. ulicą Słoneczną – wraz z tą ulicą graniczną

 22. ulicą Dworkową – wraz z tą ulicą graniczną

 23. ulicą Bedřicha Smetany – wraz z tą ulicą graniczną

 24. ulicą Belgijską – wraz z tą ulicą graniczną

 25. ulicą Puławską – wraz z tą ulicą graniczną

 26. ulicą Racławicką – wraz z tą ulicą graniczną (do ulicy Michała Bałuckiego)

 27. ulicą Michała Bałuckiego – wraz z tą ulicą graniczną (od ulicy Wiktorskiej)

 28. ulicą Różaną – wraz z tą ulicą graniczną

 29. ulicą Grażyny – wraz z tą ulicą graniczną

 30. ulicą Olesińską – wraz z tą ulicą graniczną

 31. ulicą Sandomierską – wraz z tą ulicą graniczną

 32. ulicą Olszewską – wraz z tą ulicą graniczną

 33. ulicą Puławską – wraz z tą ulicą graniczną

 34. ulicą Ludwika Waryńskiego – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni)

 35. aleją Armii Ludowej – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni)

 36. aleją Niepodległości – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni)

 37. ulicą Stefana Batorego – bez tej ulicy granicznej

 38. przedłużeniem ww. ulicy, do ulicy Stefana Banacha

 39. ulicą Żwirki i Wigury – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni)

 40. podstawą nasypu linii kolejowej nr 8 (od strony wnętrza strefy)

 41. od miejsca skrzyżowania linii kolejowych nr 8 oraz nr 47 – podstawą nasypu linii kolejowej nr 47 (od strony wnętrza strefy).

Obszar II:

 1. ulicą Stefana Starzyńskiego od prawego brzegu Wisły – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni)

 2. ulicą Jagiellońską – wraz z tą ulicą graniczną

 3. ulicą Ratuszową – wraz z tą ulicą graniczną

 4. ulicą 11 Listopada – wraz z tą ulicą graniczną

 5. podstawą nasypu linii kolejowej nr 9 (od strony wnętrza strefy)

 6. ulicą Radzymińską – wraz z tą ulicą graniczną

 7. ulicą Folwarczną – wraz z tą ulicą graniczną

 8. torowiskiem tramwajowym – od ulicy Kawęczyńskiej do ulicy Kijowskiej

 9. przedłużeniem ww. torowiska do podstawy nasypu linii kolejowej nr 2

 10. podstawą nasypu linii kolejowej nr 2 (od strony wnętrza strefy)

 11. ulicą Jana Zamoyskiego – wraz z tą ulicą graniczną

 12. brzegiem Portu Praskiego do prawego brzegu Wisły

 13. prawym brzegiem Wisły do ulicy Stefana Starzyńskiego.

 

UCHWAŁA I REGULAMIN (otwarcie w nowym oknie)

MAPA PARKOMATÓW I ABONAMENTÓW REJONOWYCH W SPPN WARSZAWA (otwarcie w nowym oknie)

MAPA ABONAMENTÓW OBSZAROWYCH W SPPN WARSZAWA (otwarcie w nowym oknie)

ZDM (otwarcie w nowym oknie).

Brak opłaty za parkowanie

Opłata za brak opłaconego postoju w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wynosi 250 zł. To tzw. opłata dodatkowa (DOD).

W przypadku jej uiszczenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty, jej wysokość wynosi 170 zł.

Opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój w strefie płatnego parkowania należy opłacić w terminie 14 dni od dnia wystawienia Dokumentu opłaty dodatkowej:

 1. na indywidualny numer konta bankowego – dla danego dokumentu opłaty dodatkowej, podany w dokumencie (nad kodem kreskowym), w tytule przelewu wpisując tylko „Opłata dodatkowa”,

 2. w przypadku zagubienia/zniszczenia Dokumentu opłaty dodatkowej – na ogólny numer konta bankowego (zobacz) w tytule płatności podając numer rejestracyjny pojazdu,

 3. w opłatomatach – jednak nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym po wystawieniu Dokumentu opłaty dodatkowej; opłatomat odczytuje kod kreskowy zamieszczony w Dokumencie opłaty dodatkowej (można też wprowadzić na klawiaturze numer tego dokumentu, zamiast odczytu kodu kreskowego). Opłatomaty zlokalizowane są w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich (ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa), a dostępne są od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 – 15.30.

 4. uiścić opłatę na stronie internetowej ZDM (otwarcie w nowym oknie).

 

Jak wnieść opłatę przez stronę ZDM

Aby wnieść opłatę należy na stronie głównej ZDM kliknąć w „Sprawy ZDM”, następnie w kafelek „Parkowanie”, dalej w „Opłata dodatkowa – informacja online”.

Pokażą się dwa pola: w górnym należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu, a w dolnym – numer PIN ujawniony na wezwaniu.

Po ich wypełnieniu kierowca zostanie „zalogowany”, aby zobaczyć zdjęcia swojego pojazdu, poświadczające postój w SPPN bez opłaty oraz kwotę, jaką z związku z tym będzie zobligowany uiścić.

Wnieść opłatę można od razu, wybierając „szybki przelew”, a następnie akceptując treść regulaminu płatności, kliknąć „zapłać”. Dodatkowo pokaże się pole do wpisania adresu e-mail, na który przyjdzie potwierdzenie zrealizowania płatności.

 

Informacje o opłacie dodatkowej online

Od 2 listopada 2020 r. kierowcy, którzy otrzymali z e-kontroli Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej, mogą przez internet sprawdzić dokładną dokumentację fotograficzną obrazującą brak wniesienie opłaty w SPPN. Aby sprawdzić zdjęcia i informacje o opłacie dodatkowej obciążającej dany pojazd z tytułu braku opłaty za postój w SPPN oraz jej wysokość, należy na stronie wpisać numer rejestracyjny pojazdu i numer PIN zawarty na wezwaniu.

 

Informacje o liczbie i wartości opłat dodatkowych obciążających dany pojazd samochodowy z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój w SPPN, można uzyskać:

 • drogą elektroniczną na adres: windykacja@zdm.waw.pl lub reklamacjeSPPN@zdm.waw.pl, dołączając do e-maila skan dowodu rejestracyjnego pojazdu,

 • osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–15:30, po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu.

 

UWAGA

7 września 2020 r. weszły w życie zmiany dotyczące braku opłaty za parkowanie w SPPN.

30 lipca 2020 r. stołeczni radni przyjęli uchwałę, na podstawie której od 7 września 2020 r. kara za brak opłaconego postoju w SPPN wynosi 250 zł.

Osoby, które opłacą ją w ciągu tygodnia, skorzystają z niższej stawki wynoszącej 170 zł.

Zgłaszanie uszkodzeń parkomatów

Mapa parkomatów (otwarcie w nowym oknie).

Infolinia serwisu technicznego parkomatów działa w dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni: 2 maja, 24 i 31 grudnia, w godzinach 08.00-20.00. W pozostałych godzinach istnieje możliwość pozostawienia zgłoszenia za pomocą automatycznej sekretarki (pod tym samym numerem).

Numery infolinii:

 1. dla parkomatów oznaczonych literami A-F: 800 800 057, 800 800 061, 800 800 062, 800 800 065;

 2. dla parkomatów oznaczonych literą G: 800 889 935.

Płatności mobilne

W celu wnoszenia opłat za postój za pomocą systemu płatności mobilnych, należy najpierw założyć konto w aplikacji mobiParking lub MoBilet oraz „podpiąć” kartę płatniczą lub zasilić je środkami. Rozpoczęcie i kończenie parkowania realizowane jest za pomocą jednego ze sposobów:

 1. aplikacji mobilnej (można pobrać ze strony: m.skycash.com  i  www.mobilet.pl - otwarcie w nowym oknie),

 2. wiadomości SMS,

 3. kodów IVR.

Szczegółowa instrukcja korzystania z systemu komend głosowych IVR oraz SMS dostępna jest na stronie Zarządu Dróg Miejskich (otwarcie w nowym oknie).

Przed skorzystaniem z usługi mobiParking i moBilet, należy czytelnie oznaczyć pojazd (do wyboru):

 1. naklejką samoprzylepną, do pobrania w siedzibie ZDM oraz w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM (otwarcie w nowym oknie).

 2. wydrukowaną informacją o płatności mobilnej, do pobrania tutaj: mobiParking i moBilet (otwarcie w nowym oknie).

 3. zwykłą kartką z napisem “MOBIPARKING” lub „MOBILET”.

 

Naklejkę lub ww. kartkę należy umieścić w prawym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu tak, aby była dobrze widoczna.

Szczegółowe informacje dostępne są poprzez:

 • stronę operatorów usług: mobilet.pl i skycash.com (otwarcie w nowym oknie).

 • infolinię operatora usługi mobiParking: (22) 403 80 20, (22) 403 80 40.

 • formularz kontaktowy operatora moBilet: mobilet.pl (otwarcie w nowym oknie).

Reklamacje

Kierujący lub właściciel pojazdu, kwestionujący zasadność wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej (otwarcie w nowym oknie), może złożyć reklamację w terminie 7 dni (kalendarzowych), liczonych od dnia następnego po:

 1. wystawieniu dokumentu opłaty dodatkowej i umieszczeniu go pod wycieraczką przedniej szyby pojazdu, albo

 2. doręczeniu wezwania (jeżeli wcześniej reklamacja nie była wnoszona).

Wysokość opłaty

 1. Ustala się opłatę dodatkową za każdorazowe nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w SPPN, w wysokości 250 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej albo otrzymania wezwania do zapłaty, jej wysokość ustala się na kwotę 170 zł.

W związku z powyższym, złożenie reklamacji na otrzymaną opłatę dodatkową lub na wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej, nie wstrzymuje 7-dniowego terminu do jej uiszczenia, podczas której jej wysokość wynosi 170 zł, zamiast 250 zł. Niewniesienie opłaty w tym czasie skutkuje nieodwracalną utratą tego uprawnienia. W przypadku uznania reklamacji opłata dodatkowa zostanie zwrócona wpłacającemu.

 

Reklamacje składa się pisemnie:

 1. drogą elektroniczną na adres: reklamacjeSPPN@zdm.waw.pl

 2. za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP (otwarcie w nowym oknie).

 3. pocztą na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa,

 4. osobiście w Kancelarii ZDM (godziny otwarcia i adres na stronie Kontakt).

 

Reklamacja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres pocztowy wnoszącego reklamację – reklamacje niezawierające tych danych pozostaną bez rozpoznania,

 2. nr rejestracyjny pojazdu,

 3. nr dokumentu opłaty dodatkowej lub przynajmniej datę zdarzenia,

 4. uzasadnienie reklamacji, najlepiej poparte stosownymi dokumentami.

 

Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w kolejności ich wpływu, są starania aby termin udzielenia odpowiedzi nie przekraczał 30 dni.

W przypadku nieuzyskania w ciągu 30 dni odpowiedzi na reklamację należy najpierw sprawdzić, czy na pewno reklamacja została wysłana na prawidłowy adres, a jeśli tak – zadzwonić pod nr 22 55 89 320.

Odpowiedzi na reklamacje wysyłane są listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, listem zwykłym lub drogą elektroniczną, w zależności od potrzeby, sposobu złożenia reklamacji czy życzenia wnioskodawcy. Na życzenie zainteresowanego złożone oryginały dokumentów odsyła się pocztą wraz z odpowiedzią.

Osoba, która nie zgadza się z otrzymaną odpowiedzią na reklamację, może wnieść odwołanie do Komisji Odwoławczej, powołanej przez Prezydenta m.st. Warszawy, w ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji.

Odwołanie składa się za pośrednictwem ZDM, dołączając te dokumenty, których nie otrzymał ZDM wraz z reklamacją.

 

Karta usługi - reklamacja zasadności wystawienia Dokumentu Opłaty Dodatkowej (otwarcie w nowym oknie).

Karta usługi - odwołanie od nieuwzględnionej reklamacji dotyczącej zasadności wystawienia Dokumentu Opłaty Dodatkowej (otwarcie w nowym oknie).

Zarząd Dróg Miejskich (otwarcie w nowym oknie).

Noty księgowe i faktury

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie nie wystawia not księgowych oraz faktur z tytułu parkowania na terenie SPPN.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Opłata za postój wynika wprost z przepisów prawa (art. 13 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) a zarząd drogi jest tylko wyznaczony do jej pobierania (ust. 13b ust. 7 ww. ustawy).

ZDM pobierając opłatę za za postój w strefie płatnego parkowania nie występuje dla tej czynności jako podatnik, nie dokonuje sprzedaży ani też nie świadczy usługi.


Nie znalazłeś informacji?