null Parkowanie w SPPN

Opłaty za parkowanie

Flaga Wielkiej BrytaniiFlaga Federacji Rosyjskiej

 

 

 

Opłaty za parkowanie

Obowiązują następujące stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPPN w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 2 maja, 24 grudnia, 31 grudnia, w wysokości za:

 • pierwszą godzinę – 4,50 zł;

 • drugą godzinę – 5,40 zł;

 • trzecią godzinę – 6,40 zł;

 • czwartą i kolejne godziny – po 4,50 zł. 

Opłata minimalna za postój wynosi 0,50 zł, co jest równoważne 10 minutom postoju. Nie ma możliwości opłacenia krótszego czasu postoju.

Opłaty za poszczególne godziny postoju sumują się, np. opłata za 3 godziny postoju wynosi 16,30 zł (tzn. 4,50 zł za pierwszą godzinę + 5,40 zł za drugą godzinę + 6,40 zł za trzecią godzinę postoju).

Możliwe jest wnoszenie opłat za odcinki czasu krótsze niż godzina, z zachowaniem warunku opłaty minimalnej (0,50 zł).

Opłata dodatkowa za nieopłacenie postoju – 300 zł. W przypadku uiszczenia opłaty w ciągu 7 dni, koszt opłaty dodatkowej wynosi 200 zł. 

 

FORMY WNOSZENIA OPŁAT

1) płatność w parkomacie:

 • kartą płatniczą (stykowo lub bezstykowo),

Uwaga! Parkomat nie żąda kodu PIN, niezależnie od wysokości kwoty.

 • bilonem (10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł).

Uwaga! Parkomat nie wydaje reszty.

Najpierw należy wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu, a dopiero potem wrzucić monety lub dokonać płatności kartą. 

Bilet jest drukowany natychmiast po dokonaniu zapłaty, do odbioru z kieszeni wydawczej osłoniętej zieloną osłoną.

UWAGA od 15 sierpnia 2022 roku nie ma konieczności umieszczania biletu za przednią szybą pojazdu.

Parkomaty przyjmują opłaty we wszystkie dni tygodnia, przez 24 godziny na dobę. Opłaty wniesione w dniu i godzinach wolnych od opłat za postój, przenoszone są na najbliższy płatny dzień funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Opłata za parkowanie automatycznie zostanie naliczona począwszy od godziny 8.00 w poniedziałek.

W parkomacie nie ma możliwości przedłużenia czasu obowiązywania konkretnego wcześniej wykupionego biletu. Za godzinę rozpoczęcia parkowania przyjmuje się godzinę wykupienia biletu (w przypadku wykupowania biletu w godzinach funkcjonowania Strefy, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni: 2 maja, 24 i 31 grudnia, w godzinach 8.00-20.00) lub godzinę 8.00 w najbliższym płatnym dniu funkcjonowania Strefy (w przypadku wykupowania biletu poza godzinami funkcjonowania Strefy).

2) płatności mobilne 

Szczegóły dotyczące płatności mobilnych znajdują się w sekcji "Płatności mobilne". 

Mapa parkomatów (otwarcie w nowym oknie)

Więcej informacji (otwarcie w nowym oknie)

 

BEZPŁATNE PARKOWANIE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Przywilej bezpłatnego postoju dla pracowników służby zdrowia obowiązywał do 16 lipca 2021 r.

Uchwała nr LI/1569/2021 z 08-07-2021 (otwarcie w nowym oknie).

Więcej informacji (otwarcie w nowym oknie).

Rozszerzenie SPPN na Saskiej Kępie i Kamionku

9 marca 2023 roku Rada m.st. Warszawy zadecydowała o włączeniu do SPPN Saskiej Kępy i Kamionka. Decyzję poprzedziły szeroko zakrojone badania sytuacji parkingowej na tym obszarze. Aby strefa jak najlepiej odpowiadała oczekiwaniom mieszkańców, szczegółowe rozwiązania na każdej z ulic były konsultowane z mieszkańcami.

Zgodnie z uchwałą, strefa płatnego parkowania na Saskiej Kępie i Kamionku ma zacząć obowiązywać od 6 listopada 2023 roku.

Więcej informacji na stronie Zarządu Dróg Miejskich.

Rozszerzenie SPPN na Pradze Północ i Mokotowie

Od 2 stycznia 2023 roku strefa płatnego prakowania zostanie rozszerzona w dzilnicach Praga Północ i Mokotów.

Praga Północ

Na prawym brzegu Wisły do strefy płatnego parkowania zostaną włączone okolice placu Hallera. To stosunkowo mały obszar ograniczony od północy linią ulicy Starzyńskiego, a z pozostałych stron sąsiadujący z obecną granicą SPPN. Strefą zostanie objętych ponad 9 km dróg leżących na powierzchni niespełna 1 km kwadratowego. Wzdłuż dróg publicznych będzie wyznaczonych blisko 1,5 tys. miejsc parkingowych oraz dodatkowe w strefach postoju tylko dla mieszkańców.

Harmonogram prac

Zmiany w organizacji ruchu

 

Mokotów

Trwają prace związane z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania w dzielnicy Mokotów. 

Po lewej stronie rozszerzenie obejmie dwa obszary — na Górnym i Dolnym Mokotowie, do linii ulic Różanej i Gagarina. Strefa powiększy się dzięki temu o kolejne 30 km dróg zajmujących blisko 5 km kwadratowych powierzchni. Znajdzie się tu niemal 5 tys. ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz ponad pół tysiąca dodatkowych w strefach tylko dla mieszkańców.

Harmonogram prac

Zmiany w organizacji ruchu

Mapa zmiany w SPPN od stycznia 2023

Płatność Blikiem

Rozszerzenie strefy wiązało się z koniecznością zakupu parkomatów. W sumie na ulicach stanęło więc 167 nowych maszyn. Jednym z wymogów było zapewnienie możliwości wnoszenia opłat za postój w nowych urządzaniach, z wykorzystaniem np. systemu płatności BLIK. Niemal wszystkie banki umożliwiają płatności Blikiem, więc w przypadku braku gotówki czy karty płatniczej, będziemy mogli skorzystać z jeszcze jednej opcji opłaty za postój. Nowa funkcjonalność parkomatów będzie teraz testowana w praktyce na Mokotowie i Pradze. 

Rozszerzenie SPPN na Ochocie i Żoliborzu

8 lipca 2021 r. stołeczni radni zdecydowali o rozszerzeniu SPPN na Ochocie i Żoliborzu. Zmiany wejdą w życie 15 listopada 2021 r.

Uchwała nr LI/1570/2021 z 08-07-2021 (otwarcie w nowym oknie)

Załącznik do Uchwałygranice strefy z mapą (otwarcie w nowym oknie)

Harmonogram wdrażania SPPN na Ochocie (ulice i terminy prac) 

Harmonogram wdrażania SPPN na Żoliborzu (ulice i terminy prac)

Komunikat o rozszerzeniu SPPN (otwarcie w nowym oknie)

SPPN – najczęściej zadawane pytania (otwarcie w nowym oknie)

Nowy rodzaj abonamentu mieszkańca (otwarcie w nowym oknie)

Płatne parkowanie na Ochocie - najważniejsze zmiany w organizacji ruchu (otwarcie w nowym oknie)

Płatne parkowanie na Żoliborzu - najważniejsze zmiany w organizacji ruchu (otwarcie w nowym oknie)

Zasięg SPPN

Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego obejmuje obszar ograniczony ulicami:

Obszar I

  1. aleją Prymasa Tysiąclecia – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);

  2. ulicą Marcina Kasprzaka – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);

  3. ulicą Juliana Konstantego Ordona – wraz z tą ulicą graniczną;

  4. ulicą Wolską – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);

  5. aleją Prymasa Tysiąclecia – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);

  6. aleją Obrońców Grodna – bez tej ulicy granicznej;

  7. aleją Armii Krajowej – bez tej ulicy granicznej;

  8. mostem gen. Stefana Grota-Roweckiego – bez tego mostu;

  9. wzdłuż lewego brzegu Wisły, do wysokości ulicy Wilanowskiej;

  10. ulicą Solec – wraz z tą ulicą graniczną;

  11. ulicą Czerniakowską – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);

  12. ulicą Jurija Gagarina – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);

  13. ulicą Belwederską – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);

  14. ulicą Promenada – bez tej ulicy granicznej;

  15. przedłużeniem ww. ulicy, do ul. Belgijskiej;

  16. ulicą Belgijską – wraz z tą ulicą graniczną;

  17. ulicą Puławską – wraz z tą ulicą graniczną;

  18. ulicą Racławicką – wraz z tą ulicą graniczną (do ulicy Michała Bałuckiego);

  19. ulicą Michała Bałuckiego – wraz z tą ulicą graniczną (do ulicy Wiktorskiej);

  20. ulicą Różaną – wraz z tą ulicą graniczną;

  21. przedłużeniem ww. ulicy, do ulicy Ludomira Różyckiego;

  22. ulicy Ludomira Różyckiego – wraz z tą ulicą graniczną;

  23. przedłużeniem ww. ulicy, do ulicy Balladyny;

  24. ulicą Balladyny – wraz z tą ulicą Graniczną;

  25. ulicą Wołoską – bez tej ulicy granicznej;

  26. ulicą Juliana Kulskiego – wraz z tą ulicą graniczną;

  27. przedłużeniem ulicy Juliana Kulskiego do ulicy Żwirki i Wigury;

  28. ulicą Żwirki i Wigury – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);

  29. podstawą nasypu linii kolejowej nr 8 (od strony wnętrza strefy);

  30. od miejsca skrzyżowania linii kolejowych nr 8 oraz nr 47 – podstawą nasypu linii kolejowej nr 47 (od strony wnętrza strefy).

Obszar II

  1. ulicą Stefana Starzyńskiego od prawego brzegu Wisły – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);

  2. podstawą nasypu linii kolejowej nr 9 (od strony wnętrza strefy);

  3. ulicą Radzymińską – wraz z tą ulicą graniczną;

  4. ulicą Folwarczną – wraz z tą ulicą graniczną;

  5. torowiskiem tramwajowym od ulicy Kawęczyńskiej do ulicy Kijowskiej;

  6. przedłużeniem ww. torowiska do podstawy nasypu linii kolejowej nr 2;

  7. podstawą nasypu linii kolejowej nr 2 (od strony wnętrza strefy);

  8. ulicą Jana Zamoyskiego – wraz z tą ulicą graniczną;

  9. brzegiem Portu Praskiego do prawego brzegu Wisły;

  10. prawym brzegiem Wisły do ulicy Stefana Starzyńskiego.

UCHWAŁA I REGULAMIN (otwarcie w nowym oknie)

MAPA PARKOMATÓW I ABONAMENTÓW REJONOWYCH W SPPN WARSZAWA (otwarcie w nowym oknie)

MAPA ABONAMENTÓW OBSZAROWYCH W SPPN WARSZAWA (otwarcie w nowym oknie)

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH (otwarcie w nowym oknie).

Brak opłaty za parkowanie

Opłata za brak opłaconego postoju w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wynosi 300 zł. To tzw. opłata dodatkowa (DOD).

W przypadku jej uiszczenia w terminie 7 dni od wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej albo otrzymania wezwania do zapłaty (dot. e-kontroli SPPN), jej wysokość wynosi 200 zł. Takie uprawnienie nie dotyczy opłat dodatkowych, w stosunku do których ZDM wystawił już zawiadomienie, monit, upomnienie lub tytuł wykonawczy.

Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od dnia wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej lub otrzymania wezwania do zapłaty:

 • na indywidualny numer konta bankowego – dla danego dokumentu opłaty dodatkowej, podany w dokumencie (nad kodem kreskowym), w tytule przelewu wpisując tylko „opłata dodatkowa”,

lub

lub

 • w opłatomatach – jednak nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym po wystawieniu Dokumentu opłaty dodatkowej; opłatomat odczytuje kod kreskowy zamieszczony w dokumencie opłaty dodatkowej (można też wprowadzić na klawiaturze numer tego dokumentu, zamiast odczytu kodu kreskowego). Opłatomaty znajdują się w siedzibie ZDM (ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa) i opłatę dodatkową można w nich wnosić w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 – 15.30,

lub

 

SPRAWDŹ WARTOŚĆ OPŁAT DODATKOWYCH ZA KONKRETNY POJAZD

Informacje o liczbie i wartości opłat dodatkowych obciążających dany pojazd samochodowy z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój w SPPN, można uzyskać:

 • na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w osobnej zakładce w sekcji „Parkowanie”, po zalogowaniu za pomocą PIN z wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej z e-kontroli SPPN,

 • drogą elektroniczną na adres: windykacjaSPPN@zdm.waw.pl lub reklamacjeSPPN@zdm.waw.pl, dołączając do e-maila skan dowodu rejestracyjnego pojazdu,

 • osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Zgłaszanie uszkodzeń parkomatów

Mapa parkomatów (otwarcie w nowym oknie).

Infolinia serwisu technicznego parkomatów działa w dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni: 2 maja, 24 i 31 grudnia, w godzinach 08.00-20.00. W pozostałych godzinach istnieje możliwość pozostawienia zgłoszenia za pomocą automatycznej sekretarki (pod tym samym numerem).

Numery infolinii:

 • dla parkomatów oznaczonych literami A-F oraz P i W: tel. 800 800 057, 800 800 061, 800 800 062 lub 800 800 065

 • dla parkomatów oznaczonych literą G: tel. 800 889 935

 • dla parkomatów oznaczonych literą O i Z zgłoszenia za pomocą Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19 115.

Płatności mobilne

W celu wnoszenia opłat za postój za pomocą systemu płatności mobilnych, należy najpierw założyć konto w aplikacji mobiParking lub MoBilet oraz „podpiąć” kartę płatniczą lub zasilić je środkami. Rozpoczęcie i kończenie parkowania realizowane jest za pomocą jednego ze sposobów:

 1. aplikacji mobilnej (można pobrać ze strony: m.skycash.com,  www.mobilet.pl  i https://flowbird.pl/ - otwarcie w nowym oknie),

 2. wiadomości SMS,

 3. kodów IVR.

Szczegółowa instrukcja korzystania z systemu komend głosowych IVR oraz SMS dostępna jest na stronie Zarządu Dróg Miejskich (otwarcie w nowym oknie).

Od 15 sierpnia 2022 r., zgodnie ze znowelizowaną uchwałą Rady m.st. Warszawy o SPPN, kartki lub naklejki NIE trzeba umieszczać w prawym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu.

 

Szczegółowe informacje dostępne są poprzez:

Reklamacje

Kierujący lub właściciel pojazdu, kwestionujący zasadność wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej (otwarcie w nowym oknie), może złożyć reklamację w terminie 7 dni (kalendarzowych), liczonych od dnia następnego po:

 1. wystawieniu dokumentu opłaty dodatkowej i umieszczeniu go pod wycieraczką przedniej szyby pojazdu, albo

 2. doręczeniu wezwania (jeżeli wcześniej reklamacja nie była wnoszona).

Wysokość opłaty

 1. Ustala się opłatę dodatkową za każdorazowe nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w SPPN, w wysokości 300 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od wystawienia dokumentu opłaty dodatkowej albo otrzymania wezwania do zapłaty, jej wysokość ustala się na kwotę 200 zł.

W związku z powyższym, złożenie reklamacji na otrzymaną opłatę dodatkową lub na wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej, nie wstrzymuje 7-dniowego terminu do jej uiszczenia, podczas której jej wysokość wynosi 200 zł, zamiast 300 zł. Niewniesienie opłaty w tym czasie skutkuje nieodwracalną utratą tego uprawnienia. W przypadku uznania reklamacji opłata dodatkowa zostanie zwrócona wpłacającemu.

 

Reklamacje składa się pisemnie:

 1. drogą elektroniczną na adres: reklamacjeSPPN@zdm.waw.pl

 2. za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP (otwarcie w nowym oknie).

 3. pocztą na adres: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa,

 4. osobiście w Kancelarii ZDM (godziny otwarcia i adres na stronie Kontakt).

 

Reklamacja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres pocztowy wnoszącego reklamację – reklamacje niezawierające tych danych pozostaną bez rozpoznania,

 2. nr rejestracyjny pojazdu,

 3. nr dokumentu opłaty dodatkowej lub przynajmniej datę zdarzenia,

 4. uzasadnienie reklamacji, najlepiej poparte stosownymi dokumentami.

 

Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w kolejności ich wpływu, są starania aby termin udzielenia odpowiedzi nie przekraczał 30 dni.

W przypadku nieuzyskania w ciągu 30 dni odpowiedzi na reklamację należy najpierw sprawdzić, czy na pewno reklamacja została wysłana na prawidłowy adres, a jeśli tak – zadzwonić pod nr a jeśli tak – zadzwonić pod nr 22 55 89 535 lub 22 55 89 536.

Odpowiedzi na reklamacje wysyłane są listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, listem zwykłym lub drogą elektroniczną, w zależności od potrzeby, sposobu złożenia reklamacji czy życzenia wnioskodawcy. Na życzenie zainteresowanego złożone oryginały dokumentów odsyła się pocztą wraz z odpowiedzią.

Osoba, która nie zgadza się z otrzymaną odpowiedzią na reklamację, może wnieść odwołanie do Komisji Odwoławczej, powołanej przez Prezydenta m.st. Warszawy, w ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji.

Odwołanie składa się za pośrednictwem ZDM, dołączając te dokumenty, których nie otrzymał ZDM wraz z reklamacją.

 

Karta usługi - reklamacja zasadności wystawienia Dokumentu Opłaty Dodatkowej (otwarcie w nowym oknie)

Karta usługi - odwołanie od nieuwzględnionej reklamacji dotyczącej zasadności wystawienia Dokumentu Opłaty Dodatkowej (otwarcie w nowym oknie)

Formularz reklamacji (otwarcie w nowym oknie)

Zarząd Dróg Miejskich (otwarcie w nowym oknie)

Noty księgowe i faktury

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie nie wystawia not księgowych oraz faktur z tytułu parkowania na terenie SPPN.

Zgodnie z art. 15 ust. otwiera się w nowej karcie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Opłata za postój wynika wprost z przepisów prawa (art. 13 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470), a zarząd drogi jest tylko wyznaczony do jej pobierania (ust. 13b ust. 7 ww. ustawy).

ZDM pobierając opłatę za za postój w strefie płatnego parkowania nie występuje dla tej czynności jako podatnik, nie dokonuje sprzedaży ani też nie świadczy usługi.

Przepisy art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) oraz art. 22 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) i art. 15 ust. 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.), dopuszczają księgowanie biletów parkingowych w ewidencji księgowej, bez konieczności uzyskania noty księgowej/faktury z ZDM.

Nie znalazłeś informacji?