Specific category icon

Dokumenty i postępowanie z dokumentami

Wstecz

Paszporty - wymagane dokumenty i miejsca składania wniosków

Sprawy dotyczące wyrobienia paszportu leżą w kompetencjach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wymagane dokumenty

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Miejsca składania wniosków i odbierania paszportów

Od 17 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych. Najważniejsza zmiana przepisów dotycząca "odmiejscowienia" wydawania paszportów i paszportów tymczasowych w kraju i za granicą umożliwia ubieganie się o wydanie dokumentu paszportowego w dowolnym organie paszportowym na terenie całego kraju i za granicą, niezależnie od miejsca zamieszkania/zameldowania.

Wykaz referatów paszportowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy znajduje się tutaj.

Opłaty

Od dnia 1 stycznia 2015 r. członkowie rodzin wielodzietnych, legitymujący się ważną Kartą Dużej Rodziny, są uprawnieni do ulgi w opłatach za paszporty. Ulga obejmuje zniżkę w wysokości 75 % dla dzieci z rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dodatkowo wprowadzono nową zniżkę dla rodziców w wysokości 50 %. Uprawnienie tych osób do zniżki przysługuje po okazaniu ważnej Karty Dużej Rodziny.
 

Więcej informacji na temat opłat tutaj

Infolinia

Tel. 22 695 73 88

Infolinia automatyczna czynna jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Sprawy paszportowe po wybraniu tonowo numeru "4"

Połączenie z konsultantem możliwe jest po wybraniu tonowo numeru "9"

Godziny pracy konsultantów:
pon. w godz. 10.00-17.30
wt., śr., czw., pt.: w godz. 8.00- 15.30

Pytania

Czy wniosek o paszport trzeba składać w miejscu swojego zameldowania?

Nie, obecnie obowiązuje zasada "odmiejscowienia" wydawania paszportów i paszportów tymczasowych, w kraju i za granicą, która umożliwia ubieganie się o wydanie dokumentu paszportowego w dowolnym organie paszportowym na terenie całego kraju i za granicą, niezależnie od miejsca zamieszkania/zameldowania. Powyższy przepis obowiązuje od 17 stycznia 2013 r., wówczas bowiem weszła w życie nowelizacja Ustawy o dokumentach paszportowych, obejmująca tę regulację.

Czy wniosek paszportowy można złożyć przez pełnomocnika?

Wniosek o paszport składa się tylko i wyłącznie osobiście.


Nie znalazłeś informacji?