null Plakaty wyborcze

Miejsca przeznaczone na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie m.st. Warszawy.

Miejsca wyznaczone na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych

Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej wykaz wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Wykaz miejsc

Obiekty wyznaczone przez Zarząd Dróg Miejskich (płatne)

Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) informuje, że reklamy wyborcze można umieszczać jedynie na wybranych obiektach inżynierskich takich jak: mosty, wiadukty, estakady, kładki dla pieszych, podlegających Zarządowi Dróg Miejskich

Materiały wyborcze można umieszczać jedynie na zewnętrznej stronie balustrad nad jezdnią z ruchem w kierunku obiektu inżynierskiego, a w przypadku ulicy z jedną jezdnią – można je wieszać nad całą ulicą. Wysokość baneru nie może przekraczać 1 metra. Jego umieszczenie nie może powodować przesłaniania znaków drogowych, sygnalizatorów świetlnych oraz innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Reklamy nie mogą być umieszczane na tej części kładki czy wiaduktu, na której znajdują się ekrany. Banery mogą być zamontowane jedynie za pomocą plastikowych obejm niepowodujących niszczenia powłok malarskich.

W celu umieszczenia reklamy wyborczej, należy złożyć wniosek do ZDM o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - na stronie internetowej ZDM (otwarcie w nowym oknie), bezpośrednio w kancelarii przy ul. Chmielnej 120 lub poprzez platformę EPUAP).

Wniosek powinien zawierać:

  • nazwę i siedzibę komitetu wyborczego występującego o zajęcie pasa drogowego;

  • plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją reklamy wyborczej;

  • planowany okres umieszczenia reklamy wyborczej;

  • wymiary baneru reklamowego (wysokość x szerokość);

  • podpis pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Opłaty

Opłatę za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za umieszczenie 1 m kw. reklamy.

Wysokość dziennej stawki opłaty z tytułu umieszczenia reklamy w pasie drogowym została określona w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy nr XI/666/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (Dz. Urz. woj. Mazowieckiego z 2004 r., Nr 148, poz. 3717 ze zm.) i jest zależna od kategorii drogi, na której usytuowana jest dana kładka dla pieszych, oraz powierzchni reklamowej banera wyborczego:

  • bez względu na liczbę godzin zajęcia pasa drogowego w ciągu jednego dnia, dzienną stawkę opłaty pobiera się w pełnej wysokości

  • za umieszczenie reklamy w liniach granicznych pasa drogowego, stawkę należnej opłaty ustala się jak za zajęcie pasa drogowego drogi danej kategorii.

Pełna informacja podana jest na stronie ZDM (otwarcie w nowym oknie).

Wykaz obiektów ZDM

L.p. Rodzaj obiektu
nazwa drogi, ulicy
Lokalizacja obiektu
1 W Wał Miedzeszyński wiadukt "40 Praska" Al. Stanów Zjednoczonych
2 W Płochocińska wiadukt ul. Marywilska
3 K Al. Stanów Zjednoczonych kładka przy ul. Międzyborskiej
4 K Czerniakowska kładka przy ul. Chełmskiej
5 W Wybrzeże Gdyńskie wiadukt wschodni płn.węzeł Krasińskiego (od Centrum Olimpijskiego) ulica jednokierunkowa
6 W Wybrzeże Gdyńskie wiadukt zachodni płd. węzeł Krasińskiego (od Cytadeli) ulica jednokierunkowa
7 W Wybrzeże Gdyńskie wiadukt wschodni nad ul.Gwiaździstą (Park Kępa Potocka)
8 W Wybrzeże Gdyńskie wiadukt zachodni nad ul.Gwiaździstą (Park Kępa Potocka)
9 K Powsińska kładka przy ul.Limanowskiego
10 K Czerniakowska kładka przy ul.Hołówki (przy Nehru/Al. Polski Walczącej)
11 K Czerniakowska kładka przy ul.Bartyckiej
12 K Czerniakowska kładka przy ul.29 Listopada
13 K Ostrobramska kładka przy Centrum Optyki (Promenada)
14 K Ostrobramska kładka przy ul. Motorowej
15 K Jagiellońska kładka przy PIMot
16 W Dolina Służewiecka wiadukt płd. nad Al. KEN
17 W Dolina Służewiecka wiadukt płn. nad Al. KEN
18 W Traktorzystów wiadukt nad ul.Cierlicką
19 K Powsińska kładka przy ul.Okrężnej
20 K Czerniakowska kładka przy ul.Zaruskiego
21 K Płowiecka kładka przy ul.Edisona
22 K Grochowska kładka przy ul.Olszynka Grochowska - Jubilerska
23 K Żwirki i Wigury kładka przy ul. 1 Sierpnia
24 K Grochowska kładka przy ul.Garwolińskiej
25 K Rzymowskiego kładka przy ul.Puławskiej zachodnia
26 K Rzymowskiego kładka przy ul.Puławskiej wschodnia kier. Centrum
27 K Radzymińska kładka przy ul.Blokowej
28 K Puławska kładka przy ul.Jagielskiej
29 K Radzymińska kładka przy ul.Naczelnikowskiej
30 K Radzymińska kładka przy ul.Skargi
31 W ŁOPUSZAŃSKA wiadukt nad torami WKD płn. (WKD Raków)
32 W ŁOPUSZAŃSKA wiadukt nad torami WKD płd. (WKD Raków)
33 K Prymasa Tysiąclecia Aleja Kładka prz ul. Czorsztyńskiej
34 K Prymasa Tysiąclecia Aleja Kładka przy ul. Bema (Parafialna)
35 W WĘZEŁ ŻABA wiadukt żelbetowy (wiadukt nad ul. Starzyńskiego)
36 W WĘZEŁ ŻABA wiadukt stalowy (wiadukt nad 11 listopada)
37 M TRASA Siekierkowska  wiadukt TW-3 płn. Nad ul. Wolicką  Węzeł Czerniakowska BIS (Al. Polski Walczącej)
38 M TRASA Siekierkowska  wiadukt TW-3 płd. Nad ul. Wolicką  Węzeł Czerniakowska BIS (Al. Polski Walczącej)
39 K Rzymowskiego kładka przy ul. Obrzeżnej/Rzymowskiego 36 (przed Galerią Mokotów)
40 K Marynarska kładka przy ul. Postępu (okolice Galerii Mokotów przy Rondzie UE)
41 W Poleczki nad torami PKP - północny (Wirażowa)
42 W Poleczki nad torami PKP - południowy (Wirażowa)
43 K ul. Rzymowskiego przy Cybernetyki
44 K Al. 4 Czerwca 1989 roku kładka dla pieszych (Cykady)
45 W Trasa Mostu Północnego Wiadukt w ciągu zjazdu z TMP na ul. Wybrzeże Gdyńskie WD-11 prozy 9 (zjazd w kierunku Gdańska nad ul. Prozy)
46 W ul. Wybrzeże Gdyńskie Wiadukt płn. nad ul. Prozy WD-10
47 W ul. Wybrzeże Gdyńskie Wiadukt płd. nad ul. Prozy WD-10 
48 W Trasa Mostu Północnego TMP wiadukt północny nad ul. Wybrzeże Gdyńskie WD-15 (wiadukt nad Wisłostradą) kierunek Centrum
49 W Trasa Mostu Północnego TMP wiadukt południowy nad ul. Wybrzeże Gdyńskie WD-15  (wiadukt na Wisłostradą) kierunek granica miasta - Łomianki-Modlin
50 K Trasa Mostu Północnego Kładka dla pieszych nad ul. Wybrzeże Gdyńskie (dawna Prozy) - obok przepompowni oczyszczalni ścieków Czajka (Farysa)
51 W Prymasa Tysiąclecia Aleja wiadukt PKS
52 T Rzymowskiego tunel pod ul.Puławską
53 T Żegańska 2 tunel pod torami PKP Zwoleńska
54 T 4 czerwca 1989 roku tunel pod torami PKP (przy ul. Świerszcza)
55 K Wawelska kładka przy ul. Ondraszka (stadion Skry)
56 W Wawelska/Al. Armii Ludowej wiadukt Al. Niepodległości (GUS)
57 W Al. Armii Ludowej wiadukt ul. Waryńskiego (Rondo Jazdy Polskiej-Metro Politechnika)
58 T Al. Armii Ludowej tunel pod ul. Marszałkowską (przy przystanku Tramwajowym)
59 K Al. Armii Ludowej kładka dla pieszych ul. Czerwijowskiego (nad Trasą Łazienkowską) 
60 K Al. Armii Ludowej kładka dla pieszych ul. Jazdów (Zamek Ujazdowski) 
61 K ul. Ostrobramska kładka dla pieszych  Poligonowa/Grenadierów
Legenda:
W - wiadukt
K - kładka
T- tunel

Obowiązek usunięcia plakatów z przestrzeni publicznej

Według Kodeksu wyborczego komitety mają 30 dni od dnia głosowania na to, aby usunąć plakaty i bannery z przestrzeni publicznej.

Po upływie tego czasu sprzątaniem, za wyjątkiem powierzchni komercyjnych i prywatnych, mogą zajmować się służby oczyszczania, które mają możliwość obciążenia komitetów wyborczych kosztami prac porządkowych.

Nie znalazłeś informacji?