Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

null Platforma informacyjna miasta - Zielona Wizja Warszawy

W czerwcu 2020 roku Warszawa przystąpiła do programu „Zielone Miasta” (EBRD Green Cities). Ma on na celu wspieranie dużych miast w projektach, które prowadzą do zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców.

W związku z przystąpieniem do programu „Zielone Miasta” stolica zrealizuje projekt "Zielonej Wizji Warszawy". Do grudnia 2021 r. ma powstać mapa drogowa, która wskaże wytyczne dla dalszych działań związanych z klimatem, w tym ścieżkę do osiągnięcia neutralności klimatycznej miasta najpóźniej w 2050 roku. W ramach projektu zostaną również opracowane krótkoterminowe cele, które pozwolą już na początku tej drogi na między innymiznaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych .

Nowa platforma informacyjna w nowoczesny i atrakcyjny sposób przybliża mieszkańcom najważniejsze informacje na temat tego projektu. Została zaaranżowana jako wirtualna, trójwymiarowa sala. Za jej model posłużyła sala wykładowa w warszawskim pawilonie "Zodiak".

Odwiedzający platformę mogą zapoznać się z kluczowymi dokumentami i informacjami o projekcie, a także przedstawić własną wizję rozwoju miasta aby osiągnąć neutralność klimatyczną.

W ramach projektu "Zielonej Wizji Warszawy" przeanalizowane zostaną takie obszary funkcjonowania miasta jak: źródła energii i ciepłownictwo, gospodarka odpadami, termomodernizacja, adaptacja do zmiany klimatu, infrastruktura energetyczna, jak również transport. Efektem prac będzie zestaw "szytych na miarę" rekomendacji i propozycji działań. Integralną częścią projektu jest też plan ich wdrażania oraz szacowane koszty na poziomie inwestycyjnym i operacyjnym wraz ze wskazaniem potencjalnych źródeł finansowania oraz sposobów ich realizacji.

Przejdź do platformy informacyjnej Zielonej Wizji Warszawy (otwarcie w nowym oknie)

Nie znalazłeś informacji?