Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

null Zielona Wizja Warszawy

Warszawa przyjęła uchwałę w sprawie „Zielonej Wizji Warszawy” (20 kwietnia 2023 r.), która wskazuje w jaki sposób stolica może osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.

Korzyści dla miasta

Zielona Wizja Warszawy opisuje 27 działań w 6 obszarach wspierających osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.: infrastruktura energetyczna, budynki, planowanie przestrzenne i błękitno-zielona infrastruktura, transport, odpady komunalne, budowa kapitału społecznego i integracja. Wśród nich są m.in. dalsza rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej; inwestycje w nisko- i zeroemisyjny transport czy dopłaty dla mieszkańców do odnawialnych źródeł energii.

Realizacja tych działań to dodatkowe korzyści dla miasta i jego mieszkańców: lepsza jakość powietrza i poprawa zdrowia warszawiaków, więcej terenów zieleni i większa różnorodność biologiczna, lepszy transport publiczny czy poprawa estetyki przestrzeni miejskiej.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?