null Pobierz informację o danych przetwarzanych w Centralnym Rejestrze Wyborców

Aby skorzystać z usługi potrzebujesz profilu zaufanego (PZ) – sprawdź, jak możesz go założyć.

Jak uzyskać dokument:

  1. Wejdź na stronę www.mobywatel.gov
  2. Kliknij „zaloguj się na mObywatel.gov.pl”
  3. Po lewej stronie ekranu wybierz zakładkę „Twoje dane” a następnie zakładkę „Centralny Rejestr Wyborców”
  4. W prawym górnym roku kliknij ikonę „Zamów dane z rejestru”
  5. Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą. W skrzynce znajdziesz dokument z informacją o danych przetwarzanych w Centralnym Rejestrze Wyborców. Będzie w formacie PDF, opatrzona elektroniczną pieczęcią Ministra Cyfryzacji.

WAŻNE!

Nie drukuj jej! Wydrukowana informacja nie będzie już dokumentem. Dokumentem jest tylko w pobranej wersji elektronicznej. 

Nie znalazłeś informacji?