Wydawanie zaświadczeń i udostępnienie danych z rejestrów

null Pobierz informację o odbiorcach danych twoich lub twoich dzieci z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych

Aby skorzystać z usługi – potrzebujesz profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu. 

Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak korzystać z e-dowodu (linki otwierają się w nowym oknie).

Jak uzyskać dokument:

  1. Wejdź na stronę www.gov.pl i wybierz e-usługę  „Pobierz informację o odbiorcach danych  z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych” i zaloguj się profilem zaufanym (linki otwierają się w nowym oknie).

  2. Wybierz rejestr, z którego chcesz uzyskać informacje.

  3. Wybierz czyich danych ma dotyczyć raport: twoich czy twojego dziecka.

WAŻNE! Dane dziecka może sprawdzić i pobrać zaświadczenie tylko rodzic, który posiada pełną władzę rodzicielską oraz którego PESEL jest zamieszczony w rejestrze przy danych dziecka (tzw. powiązanie parentyzacyjne).

  1. Wybierz okres za który chcesz uzyskać informację (maksymalnie do 5 lat wstecz).

  2. Podpisz i wyślij.

  3. Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą na koncie Mój GOV (znajdziesz ją na stronie www.gov.pl, w jej prawym górnym rogu). W skrzynce znajdziesz raport o odbiorcach, którym udostępniono dane (czas oczekiwania maksymalnie do 9h). Będzie w formacie PDF, opatrzony elektroniczną pieczęcią Ministra Cyfryzacji.

  4. Informacja pobrana przy pomocy e-usługi jest nieodpłatna.

WAŻNE! Nie drukuj! Wydrukowana informacja nie będzie już dokumentem! Dokumentem jest tylko w postaci elektronicznej.

Nie znalazłeś informacji?