Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

null Pomniki przyrody

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody są prawnie chronionymi obszarami lub obiektami przyrody żywej lub nieożywionej, ustanowionymi w celu zachowania zjawisk przyrodniczych oraz elementów przyrody cechujących się szczególną wartością naukową, kulturową, krajobrazową i historyczno-pamiątkową.

Rejestr pomników przyrody dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (otwarcie w nowym oknie) . 

Głazy narzutowe

Wśród cennych obiektów przyrodniczych zachowanych na obszarze stolicy, miejsce szczególne zajmują wielkie bloki skalne zwane głazami narzutowymi. Spotykamy je często w parkach, na skwerach, placach, przy ulicach czy na osiedlowych zieleńcach. Niektóre z nich, najbardziej okazałe, chronione są ze względu na walory poznawcze, inne obok statusu pomników przyrody, otoczone są specjalną troską, bowiem upamiętniają ważne wydarzenia historyczne lub wybitne postacie związane z dziejami miasta.

Rejestr głazów narzutowych dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (otwarcie w nowym oknie) .

Nie znalazłeś informacji?