Dofinansowanie do inwestycji ochrony środowiska

null Program "Czyste powietrze"

„Czyste Powietrze” to ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. 

Program realizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Warszawie.

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

  1. wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu

  2. instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej

  3. wentylację mechaniczną

  4. mikroinstalację fotowoltaiczną

  5. ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Strona internetowa

Czyste Powietrze (otwarcie w nowym oknie)

Ulga termomodernizacyjna

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Ulga podatkowa może łączyć się z dotacją z Programu Czyste Powietrze oraz dotacją miejską.

Ulgę termomodernizacyjną można odliczyć jednorazowo w jednym roku lub w kolejnych latach nie dłużej jednak niż 6 lat od daty rozpoczęcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Dodatkowe informacje na stronach:

Ulga termomodernizacyjna (otwarcie w nowym oknie)

Krajowa informacja Skarbowa (otwarcie w nowym oknie)

Nie znalazłeś informacji?