Wstecz

Warszawska pomoc osłonowa

Chroniąc rodziny wieloosobowe, m.st. Warszawa wprowadziło program osłonowy dla rodzin wielodzietnych, kwalifikujących się do Karty Dużej Rodziny. Mieszkańcy, którzy są w trudnej sytuacji finansowej otrzymają od miasta zasiłek celowy, pokrywający nawet połowę opłaty za śmieci. Kryterium dochodowe programu wynosi 1848 zł netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym.

Zasiłek celowy jest przyznawany decyzją administracyjną od miesiąca, w którym złożono wniosek z tym, że może uwzględniać bieżące koszty utrzymania budynku/ lokalu mieszkalnego ponoszone za okres co najmniej dwóch miesięcy. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Podstawa prawna – Zarządzenie nr 397/2021 z 17-03-2021


Nie znalazłeś informacji?