Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

null Program zielone miasta

Warszawa pierwsza w Polsce dołączyła do programu „Zielone Miasta”. Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał porozumienie o przystąpieniu Warszawy do programu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

Otwiera to przed Warszawą nowe szanse rozwoju i finansowania inwestycji przyjaznych środowisku. To kolejny krok, który ma pomóc efektywnie walczyć z ociepleniem klimatycznym i być w gronie najbardziej efektywnych zielonych miast na świecie.

Warszawa jest członkiem organizacji C40 - najbardziej zaawansowanych miast, które walczą z ociepleniem klimatycznym. Dzięki wsparciu EBOR stolica dąży do tego, by jasno wyznaczyć swoje priorytety i przyspieszyć w mieście walkę z ociepleniem klimatycznym. Dotyczy to przede wszystkim postawienia na tabor zeroemisyjny. Warszawa już dokonała największych zakupów takiego taboru.

Ponadto realizowane są działania dotyczące oszczędzania energii, ocieplania budynków i wymiany pieców.

Program „Zielone Miasta”

Cel programu „Zielone Miasta” (EBRD Green Cities) to wspieranie dużych miast w projektach, które będą prowadzić do zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców.

EBOR może w ramach projektu współfinansować inwestycje w:

  1. transport miejski,

  2. energetykę,

  3. gospodarkę odpadami,

  4. termomodernizację,

  5. oświetlenie uliczne,

  6. inne rozwiązania ekologiczne, np. automatyczne pobieranie opłat.

Warszawa w ramach programu stworzy długoterminową (10–15 lat) strategię zrównoważonego rozwoju. Później opracuje jej krótkoterminowe cele. Urzędników wesprze w tym C40 Cities - organizacja progresywnych klimatycznie miast, której Warszawa jest członkiem.

W projekcie „Zielone Miasta” uczestniczy już kilkadziesiąt miast z Europy Środkowo-Wschodniej i Azji, m.in. Sofia, Tirana, Tbilisi, Kijów, Belgrad.

Zakup pociągów dla metra

Warunkiem przystąpienia do programu jest realizacja inwestycji, której efektem będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych. W przypadku Warszawy był to zakup taboru dla II linii metra. W styczniu miasto podpisało ze Skodą umowę na zakup do 45 pociągów za ponad 1,3 mld zł. Nawet połowę tych kosztów ma pokryć preferencyjny kredyt od unijnego Europejskiego Banku Inwestycyjnego powiązanego z EBOR.

Przez prawie 30 lat EBOR zainwestował w Polsce ponad 45 mld zł.

Przeczytaj artykuł "Warszawa dołącza do programu „Zielone Miasta”" (otwarcie w nowym oknie).

Nie znalazłeś informacji?