Zgody i zezwolenia w dzielnicy Śródmieście

null Przepustki umożliwiające wjazd do strefy objętej zakazem wjazdu: Stare Miasto (strefa SM), Nowe Miasto (strefa NM), Plac Zamkowy (strefa PZ)

Przepustki wydawane przez Zarząd Terenów Publicznych (otwarcie linku w nowym oknie) do strefy objętej zakazem wjazdu obejmują:

  1. Stare Miasto – Kościół (strefa SM),

  2. Nowe Miasto - Kościół (strefa NM),

  3. Plac Zamkowy – Urząd Stanu Cywilnego (strefa PZ).

Ślub

ZTP - przepustka typu "I" - wydawana w związku z planowanym ślubem (otwarcie linku w nowym oknie)

Przepustka na ślub, o którą może ubiegać się Para Młoda.

Imprezy, awarie, remonty, przeprowadzki, zdjęcia filmowe

ZTP - przepustka typu "I" - wydawana w związku z imprezami, awariami, robotami budowlanymi, pracami konserwacyjnymi, remontowymi, przeprowadzkami, zdjęciami filmowymi, itp. (otwarcie linku w nowym oknie)

O przepustkę  mogą ubiegać się organizatorzy imprez, inwestorzy, podmioty prowadzące roboty budowlane lub remontowe bądź prace konserwacyjne i dowożący sprzęt lub wyposażenie.

Przepustki dla mieszkańców

ZTP - przepustka typu "B" dla mieszkańca na wjazd na teren strefy objętej zakazem wjazdu (teren Starego i Nowego Miasta oraz Pl. Zamkowego) (otwarcie linku w nowym oknie)

O przepustkę mogą ubiegać się mieszkańcy, czyli osoby fizyczne będące właścicielem lokalu mieszkalnego, osoby zameldowane bądź wynajmujące lokal mieszkalny na podstawie umowy.

Przepustki dla przedsiębiorców

ZTP - przepustka typu "B" dla osób prowadzących działalność na terenie strefy objętej zakazem wjazdu (teren Starego i Nowego Miasta oraz Pl. Zamkowego) (otwarcie linku w nowym oknie)

O przepustkę mogą ubiegać się osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność i mające siedzibę lub miejsce wykonywania działalności na terenie strefy SM, NM, PZ.

Roboty budowlane

ZTP - przepustka typu "I" - w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi (otwarcie linku w nowym oknie)

O przepustkę mogą ubiegać się firmy przeprowadzające roboty budowlane.

Nie znalazłeś informacji?